Svensk-Österbottniska samfundet 2020–2021

Forskare: Doktorand Liselott Sundbäck och doktorand Magdalena Kosova

Målsättning:

Projektet går ut på att göra en bibliografi och litteraturanalys om integrationsforskningen i Svenskfinland. Tanken är att samla all forskning som har med integrationen av invandrare i Svenskfinland att göra. Ytterligare ordnas workshops i Österbotten och Nyland vars syfte är att på basis av litteraturanalysen belysa vilka luckor i forskningen som finns för tillfället. Projektet utmynnar i en rapport som utkommer sommaren 2021.

Rapporten:

Kosová, Magdalena; Sundbäck, Liselott: Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet