Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 2023

Tutkija:

Andrei Kalinitchev

Hankkeen tavoite:

Poikkitieteellisen hankkeen tavoite on tutkia Inkerin muuttoliikkeitä, väestöllistä muuntumista (syntyvyyttä ja kuolevuutta) sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä paikallisen suomalaisen väestön keskuudessa käyttämällä Inkerin evankelis-luterilaisia kirkonkirjoja. Hankkeessa myös tutkitaan, oliko yhteys viljanhintojen dynamiikan, rekisteröityjen yleisvaarallisten tartuntatautien epidemioiden, ammattien ja elinympäristöjen kanssa. Hanke testaa sosiologian ja väestötieteen menetelmiä historian empiirisillä aineistoilla.

DEMTI-hanke liittyy ajankohtaiseen diskurssiin syntyvyydestä ja kuolleisuudesta uskonnollisissa yhteisöissä, kuolleisuuden riskeistä sekä sosiaalisen miljöön merkityksestä biodemografisessa tutkimuksessa. Hankkeen teemalla on liittymäkohtia lukuisiin kansainvälisiin tutkimuksiin, jotka koskevat uskonnollisen ympäristön ja eliniän välistä suhdetta.