Uusi tutkimus ilmestynyt:

KAUSIMUUTTO JA PENDELÖINTI MATKAILUALALLA LAPISSA JA KOILLISMAALLA

Tutkimuksen tekijöinä ovat KT, erikoistutkija Merja Paksuniemi Lapin yliopistosta ja dosentti, tutkimuksen vastuullinen johtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista. Liikesivistysrahasto rahoitti hanketta vuoden 2020 osalta.

Tutkimuksessa tarkastellaan kausimuuton ja pendelöinnin merkitystä matkailualalla ja erityistarkastelussa ovat Lappi ja Koillismaa. Näiden alueiden matkailualan yrittäjiltä on tiedusteltu, mikä rooli kausimuutolla ja pendelöinnillä on turvaamaan työvoiman saatavuus ja mistä he tätä työvoimaa saavat. Lisäksi on tarkasteltu, miten kunta voisi avustaa yrityksiä lisäämään joustavaa työvoimaa, ts. kausimuuttajia ja pendelöijiä kasvavalle matkailualalle. Myös COVID-19 pandemian vaikutuksia Lapin ja Koillismaan matkailualalle valotetaan tässä tutkimuksessa.

Tutkimus on vapaasti luettavissa verkossa. Verkkokaupastamme voi ostaa painetun kirjan hintaan 20€.

Tiedote