Uusi raportti

Mika Raunio, Markku Mattila, Linda Bäckman ja Magdalena Kosová

“Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto –  Kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla” Työ- ja elinkeinoministeriön sarjassa, julkaisupäivä 24.1.2022

Raportista järjestetään webinaari maanantaina 30.1.2023 klo 10:00 – 11.00

Kommentaattoreina Venla Roth, Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori sekä Katri Niskanen, johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjelma:

10:00 – 10:35 Raportin keskeiset huomiot ja kehittämisehdotukset

10:35 – 10:45: Kommenttipuheenvuorot: Venla Roth ja Katri Niskanen

10:45- 11:00 Keskustelu ja kysymykset

Tervetuloa!

Tutkimus tarkastelee Närpiön seudun (Närpiö, Korsnäs, Kaskinen) kasvihuoneteollisuuden ulkomaista työvoimaa työmarkkinoiden, palvelujen ja ryhmien välisten suhteiden näkökulmista.

Viitekehys on alueellinen resilienssi, joka viittaa alueen kykyyn mukautua pitkäaikaiseen kehitystä haittaavaan stressitekijään (työvoimapula) ja kykyyn palautua kehityksessä ilmenneestä häiriöstä (työperusteisen maahanmuuton kumuloituneet haasteet).

Seudun sopeutumiskyky pitkäaikaiseen työvoimapulaan on ollut hyvä, mutta nopeasti kasvaneen työperusteisen maahanmuuton kasautuvia haasteita ei ole riittävän ajoissa kyetty ennakoimaan ja tuomaan ratkaisukeskeiseen keskusteluun. Resilienssi ennakointina ja haasteisiin reagointina ei estänyt ”häiriön” syntymistä (esim. ilmi tullut kiskonta, julkisten palvelujen haasteet) erityisesti nopeasti kasvaneen vietnamilaisyhteisön kohdalla. ”Häiriö” näkyi mediassa ja alueella käydyn keskustelun sävyn muutoksena menestystarinasta huolestuneeksi ja ongelmakeskeiseksi, vaikka sinänsä ongelmat koskivat vain osaa tulijoista.

Lopuksi esitetään kehittämisehdotuksia resilienssin vahvistamiseksi. Aineisto koostuu mm. viranomaisten, järjestöjen, työnantajien ja työntekijöiden haastatteluista (N=51).

Ilmoittautuminen:

Ole hyvä ja ilmoittaudu täällä viimeistään 29.1.2023. Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki saman päivän aamuna.

Lisätietoa, raportti ja Policy Brief

Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tapahtumat
Siirtolaisuusinstituutin tapahtumat on koottu tälle sivulle. Uutiset löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää