Styrelsen för Migrationsinstitutet kan vartannat år dela ut ett pris för bästa doktorsavhandling om migration och etniska relationer som genomförts vid finländska universitet. Styrelsen för Migrationsinstitutet beslutar separat om storleken på det pris som ska delas ut vid varje given tidpunkt, 2022 blir priset 4 000 €. Förslag på den bästa avhandlingen om migration begärs från alla universitet i Finland. Förslag behandlas av en expertpanel som utses av institutets ledningsgrupp, i vilken alltid en representant för Migrationsinstitutet ingår. Migrationsinstitutets styrelse beslutar om mottagare av priset efter förslag från expertrådet.

Pristagaren och skälen kommer att tillkännages vid prisutdelningen som arrangeras av Migrationsinstitutet i december 2022.

Stipendier
Vi delar ut bidrag för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla…
Läs mer
Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer