Migrationsinstitutet inrättade John Morton-priset 2010. John Morton (1725–1777), som hade finska rötter, var en politiker i Pennsylvania och en av undertecknarna av Förenta staternas självständighetsförklaring.

John Morton-priset delas ut årligen för förtjänstfullt arbete till förmån för migration och mångkultur. Arbetet måste vara relaterat till finsk migration. Priset kan tilldelas en person, samfund eller myndighet.

Migrationsinstitutets styrelse väljer pristagare på basis av förslag. Förslag kan lämnas in av inhemska och utländska personer och organisationer. Styrelsen kan också välja vinnaren bland andra kandidater än de som utsetts. Mottagaren av priset och motiveringen meddelas vid ett evenemang som organiseras av institutet.

Pristagare

2021: Genealogiska Samfundet i Finland

2020: Timo Aro

2019: Pirkko Pitkänen

2018: Peter Kivisto

2017: Eva Hohenthal

2016: Marja Tiilikainen

2015: Hülya “Hissu” Kytö

2014: Reino Kero, Olavi Koivukangas, Auvo Kostiainen och Keijo Virtanen

2013: Markku Peura ja Erkki Vuonokari

2012: Carl V. Pellonpää

2011: Antti Välikangas

Stipendier
Vi delar ut bidrag årligen för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk…
Läs mer
Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer