Olivia Mauryn artikkeliväitöskirja ”Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime” käsittelee työtä tekeviä, EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevia opiskelijasiirtolaisia Suomessa. Maury osoittaa, kuinka oleskelulupiin liittyvät säännökset ja tilapäisyys tuottavat epävarmassa asemassa olevan opiskelijasiirtolaisten ryhmän, joka ei sovi aiemman tutkimuksen kuvaan korkean osaamisen ”eliittimuuttajista”.

Raadin mukaan väitöskirja on empiirisesti korkeatasoinen, teoreettisesti kunnianhimoinen ja sillä on selkeä yhteiskunnallinen merkitys. Työhön kuuluu 5 artikkelia, joista osa on julkaistu erittäin kovatasoissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja kaikki artikkelit on kirjoitettu yksin.

“Kaikki arvioitaviksi lähetetyt väitöskirjat olivat erittäin hyviä ja ansaitsevat kiitosta ja huomiota. Raati oli kuitenkin yksimielinen nostaessaan Olivia Mauryn tutkimuksen palkittavaksi”, toteaa Marja Tiilikainen Siirtolaisuusinstituutista.

Tulokset ovat kiinnostavia sekä tieteellisesti että yhteiskuntapoliittisesti. Tutkimuksen tulosten mukaan oleskelulupajärjestelmä luo erittäin haavoittuvaa työvoimaa, jolla ei ole keinoja parantaa asemaansa työmarkkinoilla tai neuvotella työehdoista. Heikkoa asemaa vahvistaa työmarkkinoiden muu hierarkkisuus ja rasismi. Opiskelijat joutuvat tekemään kahta työtä eli työskentelemään palvelualoilla elättääkseen itsensä ja tekemään lisäksi palkattomia harjoitteluja hankkiakseen opintoalaansa liittyvää työkokemusta.

Olivia Maury: Punctuated Lives : Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime (Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta 2021)

Olivia Maury esittelee tutkimustaan 31.1.2023 Siirtolaisuusinstituutin tutkijaseminaarissa, joka järjestetään Turussa sekä etäyhteyksillä.

Kaikilta Suomen yliopistoilta pyydettiin lukuvuonna 2020-21 sekä 2021-22 tehty paras muuttoliikeaiheinen väitöskirja arvosanojen ja arviointien perusteella, joista Siirtolaisuusinstituutin hallitus myönsi 4 000 € palkinnon Olivia Maurylle asiantuntijaraadin esittämin perustein.  

Tässä kaikki saapuneet ehdotukset, eli yliopistojen parhaat muuttoliikeaiheiset väitöskirjat:

Harjumaa, Tiina (2021). Menetetty ja läsnä oleva Petsamo. Menneisyyden tulkitseminen ja historian rakentuminen petsamolaisessa muistiyhteisössä. Lapin yliopisto.

Hewidy, Hossam (2022). The hidden city of immigrants in Helsinki’s urban leftovers – The homogenization of the city and the lost diversity. Aalto University.

Hong, Tuuli (2020). Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellinen asema. Turun yliopisto.

Kanstrén, Kaisu (2021). Expatriate partners: career identity, career capital and subjective well-being perspectives. Vaasan yliopisto.

Leppäkorpi, Mervi (2021). In search of a normal life. An ethnography of migrant irregularity in Northern Europe. Itä-Suomen yliopisto.

Maury, Olivia (2021). Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime. Helsingin yliopisto.

Ndukwe, Thaddeus Chijioke (2022). Immigrant Political Integration in Finland. The Perspectives of Black African Immigrants at the Municipal Level. Jyväskylän yliopisto.

Petäjäniemi, Maria (2022). (Un)becoming an asylum seeker: nomadic research with men awaiting an asylum decision. Oulun yliopisto.

Sandell, Karin (2022). Parasiter och ”bättre folk”. Affekt i näthat mot det svenska i Finland. Åbo Akademi.

Sipinen, Josefina (2022). Recruitment of Immigrant-origin Candidates in Finnish Municipal Elections. Tampereen yliopisto.

Asiantuntijaraadin jäsenet:

Siirtolaisuusinstituutti, tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen

Itä-Suomen yliopisto, professori Teemu Makkonen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuspäällikkö Shadia Rask

Nuorisotutkimusseura, akatemiatutkija Lotta Haikkola

Sihteerinä Siirtolaisuusinstituutin hallintojohtaja Kirsi Sainio

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen
puh. 040 684 3814
sähköposti: marja.tiilikainen@migrationinstitute.fi