Migrationsinstitutet gör forskningssamarbete med flera universitet och högskolor samt med viktiga inhemska och utländska forskningssamfund. Vi medverkar även i många andra organisationer, arbetsgrupper och kommittéer, och vi har en aktiv kontakt med utlandsfinländska organisationer.

Nätverk och samarbetspartner

Association of European Migration Institutions (AEMI)
The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU)
Evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare
Finlandia Foundation National
History of Finnish Migration Network
TEMREN network
International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
Institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä universitet
IPARN Foundation (Integrated Policy and Administrative Research Networking Foundation)
Nordic Migration Research (NMR)
Migrationsinstitutet koordinerar forskarnätverket NMR under perioden 2019–2022.
Sverigefinländarnas arkiv
Ruralia-institutet (Helsingfors universitet)
Finland-Samfundet
Demografiska Föreningen i Finland rf
Swedish Finn Historical Society
Vetenskapliga samfundens delegation (VSD)
Institutet antogs som medlem i VSD hösten 2015.