Camilla Marucco Al-Mimar

Tutkija +358 406 739 120

FM, tohtorikoulutettava

  • Pakolaisuus ja kansalaisuus
  • Ajallisuus
  • Feministinen metodologia
  • Tutkimusetiikka
  • Puheenjohtaja, ETMU ry
  • Koordinaattori Leonardo Custódiossa, Activist Research Network
  • Hallituksen jäsen, We See You ry

ORCID

Esittely

Tutkimuskokemukseni ja -osaamiseni liittyvät turvapaikan, kansalaisuuden, paperittomuuden, ajallisuuden sekä feminististen ja kriittisten metodologioiden teemoihin. Yhdistämällä ihmismaantieteen käsitteitä ja näkökulmia pakolaistutkimuksen lähestymistapoihin olen tutkinut pakolaistaustaisten ihmisten arjen toimijuutta Suomessa, heidän omia määritelmiään ja spatio-ajallisia kokemuksiaan kansalaisuudesta, pakolaisuudesta, kotoutumisesta ja segregaatiosta sekä paperittomuudessa elävien ihmisten sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Olen kiinnostunut feministisestä rauhantutkimuksesta ja sen kyvystä huomioida inhimillisen liikkuvuuden arkisia, mikro- ja globaaleja ulottuvuuksia. Pyrin hämärtämään tutkimuksen, edunvalvonnan/aktivismin ja huolenpidon välisiä rajoja ja perustan pyrkimykseni etiikkaan, joka liittyy työskentelyyn ja olemiseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka liikkuvat etuoikeudettomissa tilanteissa. Uskon, että tämän alan tutkimuksen pitäisi edistää muuttoliikepolitiikan inhimillistämistä ja huolenpidon etiikkaa ihmisten välillä eri oikeudellisissa asemissa ja muissa asemissa.

Hankkeet

Endings – Refuge, Time, and Space (Kone Foundation, 2023-2026)

Paperittomien henkilöiden sosiaaliset oikeudet Suomessa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2021-2023)

URMI Urbanization, Mobilities and Immigration (Academy of Finland, Strategic Research Council, 2016-2017)

Life before the passport. People with a refugee background navigating everyday life, temporalities and subjectivities between refugeehood and citizenship (doctoral thesis, Department of Geography and Geology, University of Turku, several funders, 2015-)

Keskeiset julkaisut

Katisko, M., Annala, I., Kalm-Akubardia, M., Kynsilehto, A., Marucco, C., Pehkonen-Elmi, T., and Viljanen, K. (2023) Paperittomien henkilöiden sosiaaliset oikeudet Suomessa. Valtioneuvoston kanslia Helsinki. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164606/VNTEAS_2023_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Marucco, C. (2022) Temporalities of Citizenship Among Finnish Somali Women: Simultaneities, Disruptions and Accelerations Along the Refugeeness-Citizenship Continuum. Citizenship Studies 26(1): 107–126. doi: https://doi.org/10.1080/13621025.2021.2010655

Marucco, C. (2021) Tutkijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaativat tilaa ihmisyydelle. Versus Tiededbatti, Kriisitutkimus Muutosvoimana. https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kriisitutkimus-muutosvoimana/

Marucco, C. (2020). Integration and Segregation through Leisure: The Case of Finnish Somalis in Turku. Nordic Journal of Migration Research10(3), 90–104. doi: https://doi.org/10.33134/njmr.327

Marucco, C. (2019) “Why This Person and Not Me?” In J. Wiik, S. Skogman and L. Bäckman (Eds.), We See You. Berättelser Och Vittnesmål: 137–140. Helsinki: Schildts & Söderströms.

Marucco, C. (2018) Finnish Somali Women: Defining and Living Citizenship in Turku. Research Briefings 4b/2018. The City of Turku – Kaupunkitutkimusohjelma.                 https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_4b_2018_0.pdf

Marucco, C. (2017) ”Turvapaikanhakijoiden arkipäivä”. In Jauhiainen, J. S. (Ed.), Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 Turvapaikanhakijat Ja Turvapaikkaprosessit Suomessa: 85–101. Publications of the Department of Geography and Geology of University of Turku.

Opetus ja ohjaus

XSTL9021-3004 Rasismi, Rajat ja Sukupuoli -course (Turun yliopisto ja Avoin yliopisto, 2020-)