Koneen Säätiö | 2023 – 2026

Tutkijat ja taiteilijat:

Hankkeen tavoitteet:

Yksi pakolaisuutta koskevista keskeisimmistä kysymyksistä on sen päättyminen. Päättymisten tutkiminen on merkittävää, sillä loppuminen on usein uuden alun edellytys tai mahdollistaja. Mutta päättyykö pakolaisuus koskaan? Jos päättyy, niin miten, missä ja milloin? Endings-projektissa etsimme vastauksia näihin kysymyksiin yhdistämällä tutkimusta ja taidetta neljässä tapauksessa: 1) pakolaisuuden päättyminen kokemuksena, 2) pakolaisuuden päättyminen oikeudellisena statuksena, 3) vastaanottokeskusten toiminnan päättyminen, ja 4) elämän päättyminen pakolaisuudessa.

Endings-projekti käsittelee pakolaisuuden, ajan ja päättymisten teoreettisia ja empiirisiä aukkoja. Tutkimuksen ja taiteiden kautta projekti selvittää mahdollisia päättymisiä, sulkemisia ja loppuja – sekä näihin liittyviä tiloja. Endings hyödyntää kriittistä tutkimusta tarkastellakseen pakotetun muuttoliikkeen aika-tilallisia puolia painottaen emotionaalisia, juridisia ja materiaalisia piirteitä päättymisissä.

Yhdistämällä päättymisiä koskevaa tutkimusta ja taidetta pyrimme luomaan yhdessä uusia metodologisia ja teoreettisia avauksia sekä luovia tekstuaalisia, auditiivisia ja visuaalisia ilmauksia niistä. Työtapoihimme kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, dokumenttianalyysi sekä visuaalinen, auditiivinen ja tekstuaalinen taide.

Tavoitteenamme Endings-projektissa on ymmärtää paremmin erilaisia päättymisiä pakolaisuuden kontekstissa. Saavuttaaksemme tämän päämäärän, pyrimme kehittämään metodeja ja teorioita päättymisten tutkimiseksi ja tuottamaan taiteellisia ilmaisuja niistä. Projektin aikana olemme kiinnostuneet reflektoimaan seuraavia kysymyksiä:

  1. Missä, milloin ja kuinka pakolaisuus ja muut pakolaisuuteen liittyvät tapahtumat päättyvät, jos ne koskaan päättyvätkään?
  2. Miten tämä päättymiset materialisoituvat?
  3. Miltä päättymiset tuntuvat ja kuinka ne vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin?
  4. Kuinka päättymisiä kontrolloidaan oikeudellisesti ja hallinnollisesti?

Tavoittaaksemme monenlaisia inhimillisiä kokemuksia, tämä projekti keskittyy erilaisiin ihmisryhmiin, jotka identifioivat itsensä (entisiksi) pakolaisiksi riippumatta siitä, onko heidän asemaansa virallisesti tunnustettu vai ei.

Keskeisimmät tuotokset:

Projektin pääasialliset tuotokset koostuvat projektin kaikki osa-alueet kokoavasta kirjasta, runokirjasta, neljästä vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista, kahdesta taidenäyttelystä, kahdesta yhteisluomisen tapahtumasta, podcast-jaksosta sekä populaarijulkaisuista.

Avainkumppanit:

Projektimme ohjausryhmään kuuluu alan johtavia tutkimus- ja taideasiantuntijoita: Oxfordin yliopiston professori Loren Landau ja emeritusprofessori Roger Zetter, Edinburghin yliopiston tohtori Georgia Cole, Bolognan yliopiston professori Claudio Minca, Åbo Akademin professori Magdalena Kmak, Itä-Suomen yliopiston professori Olga Davydova-Minguet ja tohtori Aija Lulle, Jyväskylän yliopiston professori Sari Pöyhönen, Tampereen yliopiston tohtori Anitta Kynsilehto ja tohtori Riina Lundman, VII photo agencyn taiteilija Ali Arkardy sekä runoilija ja kirjailija Lauri Vanhala.

Julkaisut:

Erna Bodström, Linda Bäckman, Eveliina Lyytinen & Marja Tiilikainen (19.2.2024) Siirtolaisuusinstituutin lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (VN/24628/2023).

Erna Bodström, Eveliina Lyytinen & Marja Tiilikainen (23.2.2024) Siirtolaisuusinstituutin lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (ns. rajamenettely, VN/22620/2023).

Erna Bodström, Eveliina Lyytinen & Marja Tiilikainen (12.3.2024) Siirtolaisuusinstituutin lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi (ns. pakolaisaseman lyhentäminen ja lakkauttaminen, VN/24058/2023).

Erna Bodström (22.3.2024). Turvapaikkakäsittely suojelee oikeutta elämään. Mielipide. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010306055.html

Erna Bodström & Eveliina Lyytinen (25.3.2024) Siirtolaisuusinstituutin lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi (ns. käännytyslaki, SVN/5349/2024).

Eveliina Lyytinen (20.6.2023) Oikeudesta turvapaikkaan ei tule tinkiä. Puheenvuoro, Turun Sanomat.

Erna Bodström (7.9.2023). Hallitusohjelma ja eriarvoistamisen politiikka. Asiantuntijakirjoitus. Rasisminvastainen tutkijaverkoston Raster.fi-blogi.

Erna Bodström (18.9.2023). Kansainvälistä suojelua hakevia kohdellaan eri tavoin. Haaste 2/2023.

Mediassa:

Erna Bodström (6.3.2024). Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka perustuu yhä enemmän siihen, että tulijat nähdään uhkana, sanovat asiantuntijat. Maailma.net/Teija Laakso. https://www.maailma.net/uutiset/suomen-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikka-perustuu-yha-enemman-siihen-etta-tulijat

Eveliina Lyytinen (15.3.2024) Tutkija toivoo olennaisia muutoksia hallituksen itärajan poikkeuslakiin: ”Turvapaikanhakijoita ei tulisi rangaista”. YLE uutiset/Päivi Lakka.  

Eveliina Lyytinen (15.3.2024) Tutkija ihmettelee hallituksen rajalain nopeaa ja salamyhkäistä valmistelua. MTV Uutiset.

Eveliina Lyytinen (15.3.2024) Tutkija ihmettelee hallituksen rajalain nopeaa ja salamyhkäistä valmistelua: “Näyttää huolestuttavalta”. STT/Sanna Raita-aho.

Erna Bodström (17.3.2024).Närvårdaren Ali Reza trivs med sitt jobb inom äldrevården – snart kan personer som han avvisas utan prövning/Jenny Bäck. https://www.hbl.fi/artikel/28427bbd-df60-5cf9-9d61-6a11734f156e

Erna Bodström (25.3.2024). Turvallisuus ja ihmisoikeudet punnittava rajalainsäädännössä. Ykkösaamu, Yle Radio 1/Atte Uusinoka, Jaakko Parkkinen ja Satu Heikkilä.

Erna Bodström (25.3.2024). Uuden rajalainsäädännön haasteet. Ylen aamu, Yle TV1/Ilkka Lahti.

Erna Bodström (12.4.2024). Så förändrar EU:s nya migrationspakt flyktingpolitiken i Finland och EU. Svenska YLE/Magnus Swanljung.

Eveliina Lyytinen (21.6.2023) Tutkija: Eurooppa ja Suomi sulkeutuvat. Turun Sanomat/Erika Tilander.

Ahmed Zaidan & Rewan Kakil (21.6.2023) “En koskaan ajatellut, että minusta tulisi pakolainen”. Turun Sanomat/Erika Tilander.

Erna Bodström (3.-4.9.2023). Turvaan Suomeen. Ylen uutiset (internet), Ylen Uudenmaan alueuutiset (TV), Radio Suomi/Paula Tiainen.

Erna Bodström (20.10.2023). Millainen Suomen kansalaisuuskokeesta mahdollisesti tulee? Näitä asioita Norjan ja Tanskan kokeissa kysytään, MTV Uutiset (TV, internet)/Alec Neihum, Pauliina Ainasoja.

Erna Bodström (11.11.2023). Pakolaispolitiikan ajankohtaiskatsaus: Miltä näyttää maailman pakolaistilanne, entä miten vastaa EU?, The Ulkopolitist (podcast)/Sofia Blanco Sequeiros, Amani Al-Mehsen.

Erna Bodström (13.11.2023). Yhteiskunnallinen keskustelu on valinta ja velvollisuus – itsesensuuriin ei tarvitse suostua, Tiedon julkistamisen neuvottelukunta.

Eveliina Lyytinen (15.11.2023) Itärajalta tulevat turvapaikanhakijat. YLE Radiouutiset

Erna Bodström (24.11.2023). Gazan tulitauko alkoi vihdoin, Ykkösaamu, Yle Radio 1 (TV, internet)/Marija Skara, Atte Uusinoka.

Erna Bodström (29.11.2023). Hallitus päätti sulkea itärajan – miten turvapaikkaa haetaan jatkossa? Ylen aamu, Yle TV1/Linda Vettanen.

Erna Bodström (29.11.2023). Raja-Jooseppikin sulkeutuu pian. Ykkösaamu, Yle Radio 1/Mira Stenström, Mikko Haapanen, Matti Konttinen.

Erna Bodström (30.11.2023). Näin käy niille Venäjältä tulleille, joille ei myönnetä turvapaikkaa. Iltalehti/Onni Kari, Oula Airiola.

Eveliina Lyytinen (1.12.2023) Pakolaistutkija itärajan sulkemisesta: Turvapaikkaa etsivistä ihmisistä on tullut valtakamppailun välineitä. Turun Sanomat/Erika Tilander.

Erna Bodström (31.1.2024). Livet i skuggorna är värre än fängelse – men bättre än att skickas tillbaka till Irak. Arbetarbladet/Maria Saaristo.

Tapahtumat:

Ahmed Zaidan (10.2.2024) Endings-related poetry presentation. An evening for human rights by We See You association. Åbo Svenska Theater, Turku.

Camilla Marucco Al-Mimar (1.3.2024) End of refuge as an experience. The end of refuge in art and research – the beginning of the journey seminar, Migration Institute of Finland, Turku.

Rewan Kakil (1.3.2024) Ongoing Endings. The end of refuge in art and research – the beginning of the journey seminar, Migration Institute of Finland, Turku.

Erna Bodström (1.3.2024) End of refuge as a legal status. The end of refuge in art and research – the beginning of the journey seminar, Migration Institute of Finland, Turku.

Ahmed Zaidan (1.3.2024) Monologue of a refugee camp. The end of refuge in art and research – the beginning of the journey seminar, Migration Institute of Finland, Turku.  

Eveliina Lyytinen (1.3.2024) Elderly refugees and dying in refuge. The end of refuge in art and research – the beginning of the journey seminar, Migration Institute of Finland, Turku.

Rewan Kakil (27.3.2024) “Art and Conflicts – human mobility in peace and conflict research”, Tampere University.

Eveliina Lyytinen & Camilla Marucco (21.4.2023) “Endings in refuge – time and temporality in refugee research”, Palmén kollokvio, Helsinki & etänä.

Ahmed Zaidan, Camilla Marucco, Erna Bodström, Linda Bäckman, Eveliina Lyytinen & Rewan Kakil (20.6.2023) “Right to refuge”, Maailman pakolaispäivän tapahtuma, Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Ahmed Zaidan & Rewan Kakil (28.10.2023). Forced Migration and The Arts.

Erna Bodström & Eveliina Lyytinen (22.11.2023) The end of refuge as a legal status – How and why people end up losing their
residence permit based on international protection? Åbo Akademi University, Minority Studies Seminar.

Rewan Kakil & Ahmed Zaidan (30.11.2023) Journeys Through Refugeehood and Deportation in Photographs and Poetry. Opening event. ETMU conference, University of Jyväskylä.

Eveliina Lyytinen & Camilla Marucco Al-Mimar (1.12.2023) Workshop: Time and temporality in migration and refugeehood. ETMU conference, University of Jyväskylä.

Erna Bodström & Camilla Marucco Al-Mimar (1.12.2023) Endings – The end of refugeehood as an experience and as a legal status. ETMU conference, University of Jyväskylä.

Rewan Kakil (1.12.2023) Refugeehood – Do you have an End? ETMU conference, University of Jyväskylä.

Ahmed Zaidan (1.12.2023) Poetic Prism: Glimpsing through Endings. ETMU conference, University of Jyväskylä.

Eveliina Lyytinen, Erna Bodström, Camilla Marucco Al-Mimar & Ahmed Zaidan (31.1.2024). Endings – Refuge, Time, and Space. Maahanmuuttoviraston maatietoyksikön vierailu, Siirtolaisuusinstituutti.

Erna Bodström (31.1.2024). Maatieto akateemisessa tutkimuksessa. Maahanmuuttoviraston maatietoyksikön vierailu, Siirtolaisuusinstituutti.

Tietosuojaseloste tutkimukseen osallistuville