Koneen Säätiö | 2023 – 2026

Tutkijat ja taiteilijat:

Hankkeen tavoitteet:

Yksi pakolaisuutta koskevista keskeisimmistä kysymyksistä on sen päättyminen. Päättymisten tutkiminen on merkittävää, sillä loppuminen on usein uuden alun edellytys tai mahdollistaja. Mutta päättyykö pakolaisuus koskaan? Jos päättyy, niin miten, missä ja milloin? Endings-projektissa etsimme vastauksia näihin kysymyksiin yhdistämällä tutkimusta ja taidetta neljässä tapauksessa: 1) pakolaisuuden päättyminen kokemuksena, 2) pakolaisuuden päättyminen oikeudellisena statuksena, 3) vastaanottokeskusten toiminnan päättyminen, ja 4) elämän päättyminen pakolaisuudessa.

Endings-projekti käsittelee pakolaisuuden, ajan ja päättymisten teoreettisia ja empiirisiä aukkoja. Tutkimuksen ja taiteiden kautta projekti selvittää mahdollisia päättymisiä, sulkemisia ja loppuja – sekä näihin liittyviä tiloja. Endings hyödyntää kriittistä tutkimusta tarkastellakseen pakotetun muuttoliikkeen aika-tilallisia puolia painottaen emotionaalisia, juridisia ja materiaalisia piirteitä päättymisissä.

Yhdistämällä päättymisiä koskevaa tutkimusta ja taidetta pyrimme luomaan yhdessä uusia metodologisia ja teoreettisia avauksia sekä luovia tekstuaalisia, auditiivisia ja visuaalisia ilmauksia niistä. Työtapoihimme kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, dokumenttianalyysi sekä visuaalinen, auditiivinen ja tekstuaalinen taide.

Tavoitteenamme Endings-projektissa on ymmärtää paremmin erilaisia päättymisiä pakolaisuuden kontekstissa. Saavuttaaksemme tämän päämäärän, pyrimme kehittämään metodeja ja teorioita päättymisten tutkimiseksi ja tuottamaan taiteellisia ilmaisuja niistä. Projektin aikana olemme kiinnostuneet reflektoimaan seuraavia kysymyksiä:

  1. Missä, milloin ja kuinka pakolaisuus ja muut pakolaisuuteen liittyvät tapahtumat päättyvät, jos ne koskaan päättyvätkään?
  2. Miten tämä päättymiset materialisoituvat?
  3. Miltä päättymiset tuntuvat ja kuinka ne vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin?
  4. Kuinka päättymisiä kontrolloidaan oikeudellisesti ja hallinnollisesti?

Tavoittaaksemme monenlaisia inhimillisiä kokemuksia, tämä projekti keskittyy erilaisiin ihmisryhmiin, jotka identifioivat itsensä (entisiksi) pakolaisiksi riippumatta siitä, onko heidän asemaansa virallisesti tunnustettu vai ei.

Keskeisimmät tuotokset:

Projektin pääasialliset tuotokset koostuvat projektin kaikki osa-alueet kokoavasta kirjasta, runokirjasta, neljästä vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista, kahdesta taidenäyttelystä, kahdesta yhteisluomisen tapahtumasta, podcast-jaksosta sekä populaarijulkaisuista.

Avainkumppanit:

Projektimme ohjausryhmään kuuluu alan johtavia tutkimus- ja taideasiantuntijoita: Oxfordin yliopiston professori Loren Landau ja emeritusprofessori Roger Zetter, Edinburghin yliopiston tohtori Georgia Cole, Bolognan yliopiston professori Claudio Minca, Åbo Akademin professori Magdalena Kmak, Itä-Suomen yliopiston professori Olga Davydova-Minguet ja tohtori Aija Lulle, Jyväskylän yliopiston professori Sari Pöyhönen, Tampereen yliopiston tohtori Anitta Kynsilehto ja tohtori Riina Lundman, VII photo agencyn taiteilija Ali Arkardy sekä runoilija ja kirjailija Lauri Vanhala.

Julkaisut:

Eveliina Lyytinen (20.6.2023) Oikeudesta turvapaikkaan ei tule tinkiä. Puheenvuoro, Turun Sanomat.

Erna Bodström (7.9.2023). Hallitusohjelma ja eriarvoistamisen politiikka. Asiantuntijakirjoitus. Rasisminvastainen tutkijaverkoston Raster.fi-blogi.

Erna Bodström (18.9.2023). Kansainvälistä suojelua hakevia kohdellaan eri tavoin. Haaste 2/2023.

Mediassa:

Eveliina Lyytinen (21.6.2023) Tutkija: Eurooppa ja Suomi sulkeutuvat. Turun Sanomat/Erika Tilander.

Ahmed Zaidan & Rewan Kakil (21.6.2023) “En koskaan ajatellut, että minusta tulisi pakolainen”. Turun Sanomat/Erika Tilander.

Erna Bodström (3.-4.9.2023). Turvaan Suomeen. Ylen uutiset (internet), Ylen Uudenmaan alueuutiset (TV), Radio Suomi/Paula Tiainen.

Erna Bodström (20.10.2023). Millainen Suomen kansalaisuuskokeesta mahdollisesti tulee? Näitä asioita Norjan ja Tanskan kokeissa kysytään, MTV Uutiset (TV, internet)/Alec Neihum, Pauliina Ainasoja.

Ahmed Zaidan & Rewan Kakil (28.Oct.2023). Forced Migration and The Arts.

Erna Bodström (11.11.2023). Pakolaispolitiikan ajankohtaiskatsaus: Miltä näyttää maailman pakolaistilanne, entä miten vastaa EU?, The Ulkopolitist (podcast)/Sofia Blanco Sequeiros, Amani Al-Mehsen.

Erna Bodström (13.11.2023). Yhteiskunnallinen keskustelu on valinta ja velvollisuus – itsesensuuriin ei tarvitse suostua, Tiedon julkistamisen neuvottelukunta.

Erna Bodström (24.11.2023). Gazan tulitauko alkoi vihdoin, Ykkösaamu, Yle Radio 1 (TV, internet)/Marija Skara, Atte Uusinoka.

Tapahtumat:

Eveliina Lyytinen & Camilla Marucco (21.4.2023) “Endings in refuge – time and temporality in refugee research”, Palmén kollokvio, Helsinki & etänä.

Ahmed Zaidan, Camilla Marucco, Erna Bodström, Linda Bäckman, Eveliina Lyytinen & Rewan Kakil (20.6.2023) “Right to refuge”, Maailman pakolaispäivän tapahtuma, Siirtolaisuusinstituutti, Turku.