Erna Bodström

Erikoistutkija +358 40 678 2021

VTT

  • pakolaisuus ja oleskelulupajärjestelmä
  • turvapaikkakäsittely
  • turvapaikkapolitiikka
  • turvapaikka-aktivismi
  • kotoutuminen ja kansalaisuus
  • hallinnolliset tekstit
  • tekstuaaliset ja visuaaliset menetelmät

ORCID

 

 

 

Esittely

Tutkimukseni ja asiantuntemukseni liittyvät laajasti turvapaikka-asioihin: turvapaikanhakuun, turvapaikkakäsittelyyn ja turvapaikkapolitiikkaan. Tutkimuksessani yhdistän viestintätieteellisen taustani pakolaisuustutkimukseen ja tutkin erityisesti sitä, miten pakolaisuutta rakennetaan erilaisissa hallinnollisissa teksteissä, esimerkiksi turvapaikkapäätöksissä. Minulla on erityisosaamista myös Suomen oleskelulupajärjestelmästä, jonka parissa olen työskennellyt ja tehnyt vapaaehtoistöitä useita vuosia myös akatemian ulkopuolella.

Hankkeet

Endings – Refuge, Time, and Space (Koneen Säätiö, 2023-2026)

Julkaisut

Bodström, Erna (2022). Turvapaikka-asiakirjat ja karkotus. Teoksessa E. Lyytinen, S. Pellander & P. Pirkkalainen (toim.), Suomesta poistetut: näkökulmia karkotuksiin ja käännytyksiin. Tampere: Vastapaino.

Bodström, Erna (2022). Illusions of objectivity. The two functions of country of origin information in asylum assessment, Migration Studies.

Bodström, Erna (2022). Kilpailevat argumentit vuonna 2015 Suomeen saapuneiden afganistanilaisten turvapaikkapäätöksissä, Media & viestintä, 45(3), 57–79.

Bodström, Erna; Haavisto, Camilla & Laaksonen, Salla-Maaria (2022). Rautatientorin mielenosoitus poliittisen osallistumisen tilana. Teoksessa P. Kettunen (toim.), Maahanmuuttaneiden poliittinen osallistuminen. Turku: Siirtolaisinstituutti.

Bodström, Erna (2021). The extraordinary. Asylum process as an intertextual chain. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Laaksonen, Salla-Maaria; Bodström, Erna & Haavisto, Camilla (2021). Finding the voice of a protest: negotiating authority among the multiplicity of voices in pro-refugee demonstration. Teoksessa C. Benoit-Barné & T. Martine (toim.), Speaking with one voice: New perspectives on organizing. Oxon: Routledge, 65–87.

Bodström, Erna (2020). Asylum decisions as a performance. Intertextuality in internal credibility assessment. International Journal of Refugee Law, 32(4), 623–644.

Bodström, Erna (2020). “Because Migri says so”. Legitimation in negative asylum decisions in Finland. Nordic Journal of Migration Research, 10(2), 5–19.

Bodström, Erna (2020). “Welcome to Fantasy Finland!” Integration as a cultural process in Information Packages of Finnish Ministries in years 2000-2018. [Doctoral dissertation.] Helsinki: University of Helsinki.

Opetus

Pakolaisuus ja sen tutkimus-kurssi (Turun yliopisto ja avoin yliopisto, 2023-)
Syventävät tutkimusmenetelmät, tekstianalyysi (Helsingin yliopisto, 2014-2016, 2018)