Pekka Kettunen

Erikoistutkija

VTT, dosentti

  • Organisointi
  • Toimeenpano ja arviointi
  • Vertaileva tutkimus
  • Kuntatutkimus
  • Kotouttaminen

ORCID

Esittely

Asiantuntemus: organisointi, toimeenpano ja arviointi, vertaileva tutkimus, kuntatutkimus, kotouttaminen

Hankkeet

Kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskusten, ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä talent hub-toiminnan arviointi 2023-2024

Kuntien kotouttamisohjelmat -selvitys (2021 – 2022)

Maahan muuttaneiden poliittinen osallistuminen (2021)

Kuntien maahanmuuttajapalvelut: arviointi nykytilasta ja muutostarpeista (2019)

Keskeiset julkaisut

Koskimies, L. & Kettunen, P. (2022) Kuntien kotouttamisohjelmat selvitys. Helsinki: TEM.

Kettunen, P. (toim.) (2022) Näkökulmia maahanmuuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Artemjeff, P., Attias, M. & Kettunen, P. (2023) Kotoutumis- ja väestöpolitiikan tilannekatsaus Suomessa. Strasbourg: Council of Europe.

Mickelsson, R. & Kettunen, P. (2023) Suomalaisuus puolueiden määrittelemänä: Mukaan ottamista ja poissulkemista. Politiikasta-verkkolehti 29.11. 2023.

Kettunen, Pekka (2021) Integration and Local Finnish Governments: Local Turn or State Responsibility? Border Crossing 11: 67-76.

Kettunen, Pekka & Rauhut, Daniel & Juntunen, Veera (2020) Why some municipalities succeed and some don’t: Explaining demographic changes in Finnish municipalities. Siirtolaisuus – Migration 46: 13-16.

Vuorento, Mirkka & Kettunen, Pekka (2020) Kotouttaminen Suomessa – Katsaus vuosina 2013- 2020 ilmestyneisiin julkaisuihin. Siirtolaisuus –Migration 46: 9- 11.

Kettunen, Pekka (2021) Växande och krympande kommuner. Finsk Tidskrift 1/2021:

Kettunen, Pekka, Välimäki, Matti & Zacheus, Tuomas (2020) Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: tausta-aineistot. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Kettunen, Pekka (2020) Kuntien maahanmuuttopalvelut: Haasteita ja hyviä käytäntöjä.  Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Shemeikka, R., Schmidt-Thomé, K., Harkko, J., Paavola, J-M, Raunio, M., Alanko, L., Björk, A., Kettunen, P., Kouvonen, A., Pitkänen, S., Ramadan, F., Varjonen, S. & Vuorento, M. (2021) Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021: 29. Helsinki: Valtioneuvosto.