Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotoutumisen osaamiskeskus, 2021 – 2022

Tutkija:

Hankkeen tavoite:

Hankkeessa analysoidaan ja arvioidaan kuntien kotouttamisohjelmia. Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin kaikkien manner-Suomen kuntien ohjelmatilanne. Sen mukaan kuntien omat ja seutuohjelmat ovat yhtä yleisiä. Toisessa vaiheessa tutkitaan tarkemmin 20 erikokoisen ja eri puolilla maata sijaitsevan kunnan ohjelmia sekä ohjelmien laadullisella analyysilla että sitä täydentävillä haastatteluilla. Lisää tietoa hankitaan vielä kolmannessa vaiheessa laajalla puhelinhaastattelulla. Hankkeen pääasiallisia kysymyksiä ovat miten ohjelmia on valmisteltu, millaisia painopisteitä niissä on sekä miten ohjelmien toteutumista seurataan. Lisäksi selvitetään ohjelmien hyödyllisyyttä kunnille sekä ohjelmien kehittämistarpeita.