Tomas Hanell

Vastaava tutkija +358 40 120 4573; +358 45 651 9120

TkT

  • Maan sisäinen muuttoliike
  • Aluekehitys
  • Elämänlaadun maantiede
  • Tilastolliset mittarit ja mittaamisen politiikka

ORCID

Esittely

Olen taustaltani ihmismaantieteilijä. Olen työskennellyt monitieteisesti ja laaja-alaisesti monessa erilaisessa aluekehitystä ja strategista aluesuunnittelua koskevassa hankkeessa Suomessa, Pohjoismaissa, Itämeren alueella ja Euroopassa. Vaikka taustani onkin ihmismaantieteissä, eri tutkimushankkeissani olen liikkunut joutuvasti myös mm. taloustieteiden, sosiologian, sosiaalipsykologian, maankäytön suunnittelun tai aluekehityksen ja -politiikan aloilla. Menetelmällisesti osaamiseni painottuu määrälliseen analyysiin. Viime vuosina olen tutkimuksissani enenevissä määrin keskittynyt subjektiiviseen, kokemusperusteiseen dataan ja sen suomiin uusiin analyyttisiin mahdollisuuksiin. Vastuualueeni Siirtolaisuusinstituutissa liittyy maan sisäiseen muuttoliikkeeseen ja aluekehitykseen.

Hankkeet

Mobile Futures, WP4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2022–2025).

Keskeiset julkaisut

Hanell, T., Makkonen, T. and Rauhut, D. (2022). Guest Editorial: Geographies of Well-Being and Quality of Life. Social Indicators Research, Online first, pp.1-10.

Hanell, T. (2022). Unmet aspirations and urban malaise. Social Indicators Research, Online first, pp.1-21.

Hanell, T. (2019). Hyvästä rengistä huonoksi isännäksi: kvantifikaatioimperatiivi yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu, 57(3), pp.9-23.

Cebotari, S., Hanell, T., & Lang, T. (2019). Translating Scientific Results: Encouraging Reflective Policies as a Chance for Change. In Lang, T., & Görmar, F. (Eds.). New Geographies of Europe. Regional and Local Development in Times of Polarisation. Springer Verlag.

Hanell, T. (2018). Regional Quality of Life in the EU. Comprehending the European space beyond GDP through the capability approach. Aalto University Publication Series, 190/2018.

Hanell, T. & Schürmann, C. (2016). Territorial Monitoring in relation to the EU Baltic Sea Region Strategy, in Rispling & Grünfelder (Eds.). Trends, challenges and potentials in the Baltic Sea Region, Swedish National Agency for Economic and Regional Growth: Stockholm.

Hanell, T. (2015). Measuring Territorial Cohesion: a macro regional approach, in Lang & Al.: New Geographies of Central and Eastern Europe. Socio-Spatial Polarization and Peripheralization in a Rapidly Changing Region, Palgrave-McMillan: London.

Hanell, T. (2012). Trapped between concentration and cohesion? – Overcoming the dichotomous nature of strategic spatial development within the Baltic Sea Region, Europa XXI, Vol. 22/2012, pp. 51-64.

Schürmann, C., Dubois, A., Gloersen, E., Grasland, C., Hanell, T., & Zanin, C. (2008). Disparitäten und Kohäsion in Europa. Eine Untersuchung regionaler Entwicklungsunterschiede innerhalb der EU. RaumPlanung, No. 136, February 2008, pp. 27-31.

Hanell, T. (2007). Processes of Convergence and Polarisation in Europe, in: European Commission, Directorate General Internal Policies of the Union: Regional Disparities and Cohesion: What Strategies for the Future, IP/B/REGI/2006_201, Brussels.

Hanell, T., de Vet, J.M., Roy, S. & Roto, J. (2007). State of European Cities Report. European Commission, Directorate General for Regional Policy, Brussels: 2007.