Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner som föregår den slutliga publikationen.

Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer
Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration…
Läs mer