I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 10 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som utlandsfinländare publicerat utomlands, periodiska publikationer som behandlar migration eller flyttningsrörelser i allmänhet samt ett stort antal småtryck. På biblioteket finns även skönlitteratur skriven av utlandsfinländare och släktforskningspublikationer. En allt större del av det nya materialet behandlar invandring.

Biblioteket tjänar som informationskälla för Migrationsinstitutets egna forskare och assisterar institutets olika verksamheter i informationssökningen. Biblioteket är även öppet för utomstående och vid behov får man hjälp av informatikern i informationssökningen.

Se bibliotekets öppettider.

Lån

Migrationsinstitutets bibliotek är ett vetenskapsbibliotek som är öppet för allmänheten. Största delen av bibliotekets material kan lånas hem. Undantag från detta är tidningar och tidskrifter samt sällsynta eller ömtåliga böcker. I särskilda fall beslutar personalen om materialet kan lånas ut. Lånetiden för material är 28 dygn. Lånen kan förnyas i tjänsten Volter. Material som inte lånas ut kan användas i biblioteket.

Fjärrtjänst

Materialen på Migrationsinstitutets bibliotek kan fjärrlånas. Fjärrlån kan beställas av såväl privatpersoner som bibliotek. Beställningen görs via Åbo universitetsbiblioteks fjärrtjänst.

Kopieringstjänst

Biblioteket tillhandahåller kopior av material i dess samlingar inom ramen för upphovsrättslagen. Kopiorna skickas antingen som avgiftsbelagda pappersversioner eller kostnadsfritt via e-post.

Serviceprislista

Dataskyddsmeddelande

Digitalt material
Förfrågningar gällande digital material kan riktas till: Arkivarie: jarno.heinila@migrationinstitute.fi Kontor: info@siirtolaisuusinstituutti.fi
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer