Direktör

Administration och stödfunktioner

Kirsi Sainio

Förvaltningsdirektör +358 40 668 5904

 • Sekreterare för institutets styrelse och förvaltningsråd
 • Chef för ekonomi- och personalförvaltningen
 • Arbetarskyddchef
 • Koordinator för publikationer
 • Redaktionssekreterare och ombrytare för Siirtolaisuus–Migration tidskriften
 • Grafisk design

Krista Mielismäki-Kettunen

Förvaltningsassistent +358 40 724 9802

Tradenom

 • Ekonomiförvaltning
 • IT-stöd
 • Kontorsuppgifter

Katri Kanervo

Informatiker +358 40 130 4681

fil. mag.

 • Informationstjänster
 • Biblioteket: informationssökning, anskaffning, katalogisering, kundtjänst, fjärrlån
 • e-arkiv
 • Informerande: dagliga kommunikationer, bulletiner, social media, internet sidor
 • Uppgifter rörande organisering av evenemang och publikationer

 

Jarno Heinilä

Arkivarie +358 40 631 3042

HuK

 • Mottagande av donationer
 • Anskaffning av arkivmaterial, katalogisering och arkivering
 • Informationstjänst: Arkiv, emigrantregister
 • Uppgifter angående skötsel av arkiv

Forskning

Elli Heikkilä

Forskningsdirektör +358 40 069 5452

Fil.Dr., Docent

 • Invandrare på arbetsmarknaden
 • Interkulturella äktenskap
 • Internationella studeranden
 • Minderåriga asylsökande
 • Inre flyttningsrörelser
 • Utlandsfinländare
 • Regionalutveckling

Marja Tiilikainen

Specialforskare +358 40 684 3814

Fil.Dr., Docent

 • Internationella invandrarfamiljer
 • Sjukdom och helande som kulturella fenomen
 • Vardaglig religiositet
 • Familjeseparation och den vardagliga tryggheten
 • Somalisk diaspora

Miika Tervonen

Specialforskare (tjänsteledig till februari 2021) +358 50 372 7800

Fil.Dr., Docent

 • Emigration och utlandsfinländare
 • Minoriteter
 • Kontroll av migration
 • Minneshistoria, minnespolitik
 • Nationalism

Markku Mattila

Specialforskare +358 44 259 2447

Fil.Dr., Docent

 • demografipolitik
 • Minoriteter
 • Migration
 • Samhällshistoria
 • Idéhistoria och lärdomshistoria

Magnus Enlund

Projektledare +358 44 559 2447

fil.mag., doktorand

 • Finlandsvenska flyttningsrörelser

Abdirashid Ismail

Specialforskare +358 40 844 8784 / +358 44 560 4666

D.Sc. (econ), KTT

 • Transnationell migration
 • Invandring och integration
 • Familjevälfärd
 • Nationalekonomi i konflikter
 • Staters uppkomst och misslyckande

Pekka Kettunen

Specialforskare

PD, docent

 • Organisering, implementering och evaluering
 • Komparativa studier
 • Kommunala studier
 • Integrering

Eveliina Lyytinen

Forskardoktor (Finlands Akademi)

Phil. Dr.

 • Påtvingad migration
 • Landsflykt / Exil
 • Deportering
 • Kvantitativa forskningsmetoder
 • Forskningsetik
 • Urbana flyktingar

Maili Malin

Specialforskare +358 40 021 9720

VTT, dosentti

 • Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
 • Etniset ja sosioekonomiset terveyserot
 • Nuoret, lapset, naiset
 • Lisääntymisterveys
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jaana Palander

Forskare +358 40 801 0365

Mag. i adm. vetensk.

 • Kontroll av invandring
 • Lagstiftning rörande invandring
 • Grundläggande och mänskliga rättigheter
 • Familjeåterförening
 • Rättshjälp

Mika Raunio

Specialforskare +358 44 925 5042

FL

 • Migration och regionalutveckling
 • migation rörande internationella experter
 • Regional dragningskraft
 • Utvecklande ekonomier

Tiina-Riitta Lappi

Specialforskare +358 40 143 7194

Fil.Dr., Docent

 • Invandring
 • Integrering
 • Urbant utrymme och kulturell diversitet
 • Stadsforskning

Toni Ahvenainen

Junior Research Fellow +358 40 164 6762

MSSc                           

 • Urbanisation
 • Regional development
 • Project communication

Tuomas Hovi

Specialforskare +358 40 180 2801

Fil.Dr.

 • Invandring
 • Integrering
 • Generationer
 • Religiösa och etniska grupper
 • Internationell migration

Saija Niemi

Specialforskare +358 40 120 4168

FT

 • Ilmastosiirtolaisuus
 • Maan sisäiseen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset
 • Alueelliset muuttoliikkeet (mm. Tyynenmeren saaret, Afrikka ja Latinalainen Amerikka)

Samira Saramo

Senior researcher

Ph.D.

 • Migration and Ethnicity in Canadian and United States History
 • Place-making and Community-building
 • Histories of Experience and Emotion
 • Settler Colonialism and Migration
 • Transnational Death and Mourning
 • Transdisciplinary Methodologies