Direktör

Administration och stödfunktioner

Kirsi Sainio

Förvaltningsdirektör +358 40 668 5904

 • Sekreterare för institutets styrelse och förvaltningsråd
 • Chef för ekonomi- och personalförvaltningen
 • Koordinator för publikationer
 • Redaktionssekreterare och ombrytare för Siirtolaisuus–Migration tidskriften
 • Grafisk design

Mika Orjala

Expert på forskningsfinansiering +358 40 120 4409

Fil.mag.

Stöd vid applikationer av forskningsfinansiering

Stöd vid realisering och rapportering av projekts

Institutens insamling

Krista Mielismäki-Kettunen

Förvaltningsassistent +358 40 724 9802

Tradenom

 • Ekonomiförvaltning
 • IT-stöd
 • Kontorsuppgifter

Jarno Heinilä

Arkivarie +358 40 631 3042

HuK

 • Mottagande av donationer
 • Anskaffning av arkivmaterial, katalogisering och arkivering
 • Informationstjänst: arkiv (Migrationssamlingarna), Emigrantregistret
 • Uppgifter angående skötsel av arkiv

Katri Kanervo

Informatiker +358 40 130 4681

fil. mag.

 • Informationstjänster
 • Biblioteket: informationssökning, anskaffning, katalogisering, kundtjänst, fjärrlån
 • e-arkiv
 • Informerande: dagliga kommunikationer, bulletiner, social media, internet sidor
 • Uppgifter rörande organisering av evenemang och publikationer

 

Forskning

Marja Tiilikainen

Specialforskare, tillfällig forskningschef +358 40 684 3814

Fil.Dr., Docent

 • Internationella invandrarfamiljer
 • Sjukdom och helande som kulturella fenomen
 • Vardaglig religiositet
 • Familjeseparation och den vardagliga tryggheten
 • Somalisk diaspora
 • Stödperson för forskningsetik vid Migrationsinstitutet

ORCID

Tomas Hanell

Specialforskare +358 40 120 4573; +358 45 651 9120

Teknologie doktor

 • Inrikes flyttrörelser
 • Regional utveckling
 • Livskvalitetens geografi
 • Statistiska indikatorer och mätandets politik

ORCID

Samira Saramo

Specialforskare +358 40 355 5816

Ph.D.

 • Migration and Ethnicity in Canadian and United States History
 • Place-making and Community-building
 • Histories of Experience and Emotion
 • Settler Colonialism and Migration
 • Transnational Death and Mourning
 • Transdisciplinary Methodologies

ORCID

Markku Mattila

Specialforskare +358 44 259 2447

Fil.Dr., Docent

 • demografipolitik
 • Minoriteter
 • Migration
 • Samhällshistoria
 • Idéhistoria och lärdomshistoria

ORCID

ResearchGate

Magnus Enlund

Projektledare, studieledighet 1.6.-30.11.2023 +358 44 559 2447

fil.mag., doktorand

 • Finlandsvenska flyttningsrörelser

På måndagar och tisdagar arbetar följande som projektledares ställföreträdare 1 juni till 30 november 2023:

Kjell Herberts

+358 50 363 2895

kjell.herberts@migrationinstitute.fi

Eveliina Lyytinen

Forskardoktor (Finlands Akademi) +358 400 219 184

Phil. Dr., docent

 • Påtvingad migration
 • Landsflykt / Exil
 • Deportering
 • Kvantitativa forskningsmetoder
 • Forskningsetik
 • Urbana flyktingar
 • Reserv stödperson för forskningsetik vid Migrationsinstitutet

ORCID

Mika Raunio

Specialforskare +358 44 925 5042

FL

 • Migration och regionalutveckling
 • migation rörande internationella experter
 • Regional dragningskraft
 • Utvecklande ekonomier

ORCID

Toni Ahvenainen

Junior Research Fellow +358 40 164 6762

MSSc                           

 • Urbanisation
 • Regional development
 • Project communication
 • SV

Elli Heikkilä

Forskningsdirektör emerita +358 40 069 5452

Fil.Dr., Docent

 • Invandrare på arbetsmarknaden
 • Interkulturella äktenskap
 • Internationella studeranden
 • Minderåriga asylsökande
 • Inre flyttningsrörelser
 • Utlandsfinländare
 • Regionalutveckling

ORCID
ResearchGate

Yasmin Samaletdin

Interaktionsansvarig – RSF finansierade Mobile Futures projekt

PeM

RSF finansierade Mobile Futures projektets koordinering, kommunikation och interaktion

Besökande forskare och besökare

Pekka Kettunen

Specialforskare

PD, docent

 • Organisering, implementering och evaluering
 • Komparativa studier
 • Kommunala studier
 • Integrering

ORCID

Juha Tainio

Besökare +358 440 4706 13

Journalist

 • Oskari Tokoi
 • Ragnar Lassinantti
 • Sverigefinnar

 

 

Heli Askola, 1.5.2023-30.6.2023

Chimaobi Onwukwe, 1.5.2023-1.5.2024

Ayan Yasin, 1.5.2023-1.9.2023

För tillfället också

För tillfället också

Högskolepraktikant Anastasia Korol, 15.5.2023-31.8.2023
anastasia.korol@migrationinstitute.fi

 

Specialist Olena Temnikova, 1.8.2022-31.10.2023
olena.temnikova@migrationinstitute.fi

 

Mag, i samhällsvet Marika Saarinen,
15.8.2022-14.8.2023
marika.saarinen@migrationinstitute.fi

 

Marko Alivuotila 3.10.2022-12.2.2024
marko.alivuotila@migrationinstitute.fi

 

Forskningsassistent Gabriel Olegario 1.10.2022-30.11.2023
gabriel.olegario@migrationinstitute.fi

 

Bibliotekassistent Pirjo Leppänen 5.9.2022-4.9.2023
pirjo.leppanen@migrationinstitute.fi

 

PhD Aliakbar Almaspour 12.9.2022-11.9.2023
aliakbar.almaspour@migrationinstitute.fi