Migrationsinstitutet har för närvarande fyra publikationsserier. Vi publicerar verk även utanför serierna. Närmare information om publikationsserierna finns i våra anvisningar till författare.

Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket innebär att verken kan läsas kostnadsfritt i digital form. Våra publikationer sammanställs fritt i publikationsarkivet Doria, där det är möjligt att söka efter verk efter ämne, författare eller år.

Serien Forskning (2018–)

Kollegialt granskade vetenskapliga monografier (både av enskilda författare och verk med flera redaktörer) och redigerade versioner av doktorsavhandlingar.

Bläddra i publikationsarkivet Doria

Serien Publikationer (2016–)

Många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, t.ex. forskningsrapporter, vetenskapliga monografier, doktorsavhandlingar, utredningar och läroböcker.

Bläddra i publikationsarkivet Doria

Rapporter (2019–)

Många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, såsom rapporter, utredningar och liknande.

Bläddra i publikationsarkivet Doria

 

Siirtolaisuus-Migration (1974–)

Populärvetenskapliga artiklar om forskning och andra artiklar, kolumner, bok- och evenemangsrecensioner samt nyheter från Migrationsinstitutet. 

Bläddra på Journal.fi

 

Tidigare publikationsserier

Sedan 1974 har Migrationsinstitutet publicerat ett brett utbud av studier, specialpublikationer och litterära verk på finska, svenska och engelska i följande publikationsserie, bland andra:

Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration…
Läs mer
Parallellpublikationer
Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner…
Läs mer