Migrationsinstitutet har för närvarande fyra publikationsserier. I serien Publikationer utges många slags verk från doktorsavhandlingar till forskningsrapporter. I serien Forskning publiceras kollegialt granskade vetenskapliga undersökningar. Vi publicerar verk även utanför serierna. Närmare information om publikationsserierna finns i våra anvisningar till författare.

Våra publikationer kan köpas i nätbutiken, och flera av dem finns även kostnadsfritt tillgängliga på vår webbplats. Verken kan även lånas på Migrationsinstitutets bibliotek och i vetenskapsbibliotek och andra bibliotek i Finland.

Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration…
Läs mer
Parallellpublikationer
Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner…
Läs mer