Migrationsinstitutet har enligt stadgarna rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet.

Tidigare donationer har institutet investerat i sina fonder, ur vilka man betalar ut årliga understöd för forskning om, dokumentation av och konferensverksamhet i anslutning till finländska flyttningsrörelser och migration.

Arkiv tar likaså emot donationer i form av olika dokument som sparas för kommande generationer.

Sådant material är till exempel:

  • manuskript
  • brev
  • dagböcker
  • fotografier
  • intervjuinspelningar
  • skivor
  • små bruksföremål
  • böcker och litterära verk.

Kontaktpersonen för arkivdonationer är arkivföreståndaren.

Kontaktpersonen för övriga donationer är verkställande direktören.

Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer