Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration och utlandsfinländare.

Migrationssamlingarna är ett öppet arkiv och materialet är i huvudsak fritt tillgängligt. Arkivet är öppet under Migrationsinstitutets öppettider. Beskrivande metadata för Migrationssamlingarnas material såväl som delar av materialet finns även i söktjänsten Finna.fi som är gemensam för finländska arkiv, bibliotek och museer.

Behandlingen och förvaringen av material baserar sig på bland annat följande författningar och anvisningar:

  • Arkivlag (1994/831)
  • Dataskyddslag (1050/2018)
  • EU:s dataskyddsförordning
  • Anvisning om filtrering i privata arkiv (AL/12726/00.01.02/2010)
  • Föreskrift och anvisningar om arkivlokaler (AL/19699/07.01.01.00/2012)
  • Anvisning om skyddsmaterial (KA/13459/07.01.01.00/2018)

Arkivets dataskyddsmeddelande (på finska)

Nedladdningsbart dokument i PDF-format med en närmare presentation av arkivet (på finska).

Materialet i Migrationssamlingarna

Migrationssamlingarna innehöll i början av 2021 kulturarvs- och forskningsmaterial som erhållits av fler än 1 000 personer och organisationer. Samlingarna utökas kontinuerligt med hjälp av donationer och material som fås från olika instanser. Materialet utökas även genom institutets egna materialanskaffningar och kopieringar.

Migrationssamlingarna innehåller följande:

TEXTER – Brev, dagböcker, mötesunderlag, resehandlingar och andra myndighetshandlingar, tidningsurklipp med mera.

BILDER – Råkopior, negativ, digitala bilder, diabilder, vykort och affischer. Det totala antalet uppgår till cirka 45 000.

RÖRLIG BILD – Råmaterial och publicerade filmer från olika tv-program och dokumentärfilmer.

LJUD – Intervjuinspelningar, musikinspelningar och radioprogram.

FÖREMÅL – Resetrunkar, kläder, bildkonst med mera.

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Digitalt material
Migrationsinstitutets digitala material inkluderar till exempel: institutets egna publikationerarkivmaterial (såsom brev och fotografier)presentationerhistoriska…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer