Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration och utlandsfinländare.

Migrationssamlingarna är ett öppet arkiv och materialet är i huvudsak fritt tillgängligt. Arkivet är öppet under Migrationsinstitutets öppettider. Beskrivande metadata för Migrationssamlingarnas material såväl som delar av materialet finns även i söktjänsten Finna.fi som är gemensam för finländska arkiv, bibliotek och museer.

Behandlingen och förvaringen av material baserar sig på bland annat följande författningar och anvisningar:

  • Arkivlag (1994/831)
  • Dataskyddslag (1050/2018)
  • EU:s dataskyddsförordning
  • Anvisning om filtrering i privata arkiv (AL/12726/00.01.02/2010)
  • Föreskrift och anvisningar om arkivlokaler (AL/19699/07.01.01.00/2012)
  • Anvisning om skyddsmaterial (KA/13459/07.01.01.00/2018)

Arkivets dataskyddsmeddelande (på finska)

Nedladdningsbart dokument i PDF-format med en närmare presentation av arkivet (på finska).

Materialet i Migrationssamlingarna

Migrationssamlingarna innehöll i början av 2019 kulturarvs- och forskningsmaterial som erhållits av fler än 1 000 personer och organisationer. Samlingarna utökas kontinuerligt med hjälp av donationer och material som fås från olika instanser. Materialet utökas även genom institutets egna materialanskaffningar och kopieringar.

Migrationssamlingarna innehåller följande:

TEXTER – Brev, dagböcker, mötesunderlag, resehandlingar och andra myndighetshandlingar, tidningsurklipp med mera.

BILDER – Råkopior, negativ, digitala bilder, diabilder, vykort och affischer. Det totala antalet uppgår till cirka 45 000.

RÖRLIG BILD – Råmaterial och publicerade filmer från olika tv-program och dokumentärfilmer.

LJUD – Intervjuinspelningar, musikinspelningar och radioprogram.

FÖREMÅL – Resetrunkar, kläder, bildkonst med mera.

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Digitalt material
Vår webbsidor kommer att förnyas. På grund av en ändring av servern har vårt digitala material tagits bort tillfälligt från webbsidorna. Dessa material innefattar till exempel vissa…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer