Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets medlemsorganisationer finns finländska universitet, ministerier, andra offentliga samfund och ett antal icke-statliga organisationer. Allt som allt har stiftelsen 30 bakgrundsorganisationer. I stiftelsens verksamhet följs Migrationsinstitutets riktlinje för den närmaste kretsen.

Migrationsinstitutets verksamhet leds av verkställande direktören. För institutets verksamhet och datatjänster ansvarar forskningsdirektören och för stödtjänsterna ansvarar förvaltningsdirektören. Utöver den verkställande direktören har institutet sju ordinarie anställda och 10–15 anställda i olika tidsbestämda uppdrag.

Styrelsen

 • Professor Veli-Matti Ritakallio, ordförande (Åbo universitet)
 • Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen, vice ordförande (Åbo stad)
 • Biträdande professor Olga Davydova-Minguet (Östra Finlands universitet)
 • Professor Peter Nynäs (Åbo Akademi)
 • Biträdande chef Raimo Pyysalo (inrikesministeriet, migrationsavdelningen)
 • Utvecklingschef Sami Mäntymäki (Seinäjoki stad)
 • Professor Ilari Karppi (Tammerfors universitet)
 • Överinspektör Paula Karjalainen (arbets- och näringsministeriet)
 • Landskapsdirektör Kari Häkämies (Egentliga Finlands förbund)
 • Direktör för familjeverksamheten Minna Säävälä (Väestöliitto)

Förvaltningsrådet

 • Ordförande: Professor Keijo Virtanen (Åbo universitetsstiftelse)
 • Vice ordförande: Vice rektor Riitta Pyykkö (Åbo universitet)

Ministerier

 • Arbets- och näringsministeriet: PD, konsultativ tjänsteman Pekka Tiainen
 •  Utrikesministeriet: Ambassadrådet Sini Paukkunen
 • Undervisningsministeriet: Ingen representant tills vidare
 • Social- och hälsovårdsministeriet Ingen representant tills vidare

Offentliga samfund

 •  Kyrkostyrelsen/Kyrkans utrikesavdelning: Direktör för kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko
 • Seinäjoki stad: Sektorchef Heikki Vierula
 • Finlands kommunförbund: Specialsakkunnig Anu Wikman-Immonen
 • Åbo stad: Forskare Meri Vuohu
 • Migrationsverket: Överinspektör Rafael Bärlund
 • Egentliga Finlands förbund: Områdesutvecklingschef Tarja Nuotio

Högskolor

 • Helsingfors universitet: Professor Inga Jasinskaja-Lahti
 • Östra Finlands universitet: Professor Pekka Suutari
 • Jyväskylä universitet: Professor Jari Ojala
 • Lapplands universitet: Samh. dr, universitetsforskare Saara Koikkalainen
 • Uleåborgs universitet: Professor Jarkko Saarinen
 • Tammerfors universitet: Professor Laura Huttunen
 • Åbo universitet: Vice rektor Riitta Pyykkö
 • Vasa universitet: Professor Seija Virkkala
 • Åbo Akademi: Professor Holger Weiss

Icke-statliga organisationer och samfund

 • Mannerheims barnskyddsförbund: Stadsarkitekt Jarmo Heimo
 • Pohjola-Norden rf: Ordförande för Pohjola-Norden i Åbo Jussi Nurmi
 • Finskhetsförbundet: Tekn.kand. Raine Kervinen
 • Förbundet för finländska ungdomsföreningar: Vicehäradshövding Risto Villa
 • Demografiska Föreningen i Finland rf: Docent Ismo Söderling
 • Förbundet för Finland-Amerika-föreningar: Jur. kand. Taru Luukkala-Viitanen
 • Förbundet för Finland-Australien-föreningar: DI Juha Ollikainen
 • Suomi-Seura r.y.: Professor Jarmo Virmavirta
 • Svenska Finlands Folkting: Universitetslektor Mika Helander
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland: Professor Nils-Erik Villstrand
 • Åbo universitetsstiftelse: Professor Keijo Virtanen
 • Väestöliitto: Forskarprofessor Osmo Kontula

    Organisationer i Sverige

 • Sverigefinska Riksförbundet: Företagare Seija Sjösted   
Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Framsida
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera…
Läs mer