Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets medlemsorganisationer finns finländska universitet, ministerier, andra offentliga samfund och ett antal icke-statliga organisationer. Allt som allt har stiftelsen 30 bakgrundsorganisationer. I stiftelsens verksamhet följs Migrationsinstitutets riktlinje för den närmaste kretsen.

Migrationsinstitutets verksamhet leds av verkställande direktören. För institutets forskning och datatjänster ansvarar forskningsdirektören och för stödtjänsterna ansvarar förvaltningsdirektören. Utöver den verkställande direktören har institutet sju ordinarie anställda och 10–15 anställda i olika tidsbestämda uppdrag.

Styrelsen

 • Ordförande: Ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen (Åbo stad)
 • Vice ordförande: Biträdande professor Elina Kilpi-Jakonen (Åbo universitet)
 • Professor Sari Pöyhönen (Jyväskylä universitet)
 • Forskningschef Peter Ehrström (Åbo Akademi)
 • Koordinator, Finlandschef för Europeiska migrationsnätverket Rafael Bärlund (inrikesministeriet, migrationsavdelningen)
 • Utvecklingschef Sami Mäntymäki (Seinäjoki stad)
 • Äldre universitetslektor Tiina Airaksinen (Helsingfors universitet)
 • Docent, universitets lektor Seija Jalagin (Oulu universitet)
 • Områdetsutvecklingschef Tarja Nuotio (Egentliga Finlands förbund)
 • Projektledare Gunta Ahlfors (Väestöliitto)

Förvaltningsrådet

 • Ordförande: Professor Riitta Pyykkö (Åbo universitet)
 • Vice ordförande: Professor Hlger Weiss (Åbo Akademi)

Ministerier

 • Arbets- och näringsministeriet: Ledande sakkunnig Minna Säävälä
 • Utrikesministeriet: Specialforskare Kaisa Oksanen
 • Undervisningsministeriet: Ingen representant tills vidare
 • Social- och hälsovårdsministeriet: Ingen representant tills vidare

Offentliga samfund

 • Kyrkostyrelsen/Kyrkans utrikesavdelning: Direktör för kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko
 • Seinäjoki stad: Sektorchef Heikki Vierula
 • Finlands kommunförbund: Utvecklingschef Annukka Mäkinen
 • Åbo stad: Forskare Meri Vuohu
 • Migrationsverket: Landinformationschef Mikko Nyman
 • Egentliga Finlands förbund: Utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki

Högskolor

 • Helsingfors universitet: Professor Inga Jasinskaja-Lahti
 • Östra Finlands universitet: Professor Pekka Suutari
 • Jyväskylä universitet: Professor Jari Ojala
 • Lapplands universitet: Universitetslektor Tiina Seppälä
 • Uleåborgs universitet: Professor Jarkko Saarinen
 • Tammerfors universitet: Professor Laura Huttunen
 • Åbo universitet: Vice rektor Riitta Pyykkö
 • Vasa universitet: Biträdande professor Johanna Hautala
 • Åbo Akademi: Professor Holger Weiss

Icke-statliga organisationer och samfund

 • Mannerheims barnskyddsförbund: Stadsarkitekt Jarmo Heimo
 • Pohjola-Norden rf: Ordförande för Pohjola-Norden i Åbo Sami Heinonen
 • Finskhetsförbundet: Erkki Seppänen
 • Förbundet för finländska ungdomsföreningar: Fil.mag. Ragni Reichardt
 • Demografiska Föreningen i Finland rf: Docent Ismo Söderling
 • Förbundet för Finland-Amerika-föreningar: Jur. kand. Taru Luukkala-Viitanen
 • Förbundet för Finland-Australien-föreningar: Människorättsjurist Liisa Kiianlinna
 • Suomi-Seura r.y.: Professor Jarmo Virmavirta
 • Svenska Finlands Folkting: Universitetslektor Mika Helander
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland: Professor Nils-Erik Villstrand
 • Åbo universitetsstiftelse: Professor Keijo Virtanen
 • Väestöliitto: Forskarprofessor Osmo Kontula

Organisationer i Sverige

 • Sverigefinska Riksförbundet: Styrelsens ordförande Pirkko Karjalainen

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis.

Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer
Arbeta hos oss
Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning…
Läs mer
Stipendier
Vi delar ut bidrag för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla…
Läs mer
Gör en donation
Migrationsinstitutet har enligt stadgarna rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet. Tidigare donationer har institutet investerat i sina fonder, ur vilka man…
Läs mer