Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration (både invandring och utflyttning), inhemsk intern migration, etniska grupper och relationer, samt andra relaterade ämnen.

Kanaler för publicering


Institutets publikationer samlas på en plattform för öppen tillgänglighet (open access), och kan läsas kostnadsfritt i digital form. Genom att skicka en artikel/skrift till oss för tryck, ger du också institutet rätt att publicera det i elektronisk form enligt Open Access -principen. För eventuella tryckta versioner uppbärs normalt en avgift. Institutet publicerar på finska, svenska och engelska, och kan även publicera på andra språk enligt överenskommelse.


Institutets tre huvudsakliga kanaler för publicering är:

1. Serien Forskning

Verk som publiceras i serien Forskning omfattar kollegialt granskade vetenskapliga monografier (både av enskilda författare och verk med flera redaktörer), och redigerade versioner av doktorsavhandlingar (se Utgivningsprocessen > kollegial granskning). Beslutet om publicering fattas av institutets direktör på rekommendation av seriens redaktion. Serien omfattar verk av varierande längd, men texter på färre än 100 sidor godkänns endast i undantagsfall.

Serien Forskning har mottagit ett märke för kollegialt granskade publikationer av Vetenskapliga samfundens delegation, och processen för kollegial granskning följer samfundets riktlinjer, samt de riktlinjer som anges av Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland (tillgängliga enbart på finska) och Publikationsforums bedömningar . Serien uppfyller också Finlands Akademis kriterier för öppen tillgänglighet

Redaktion för serien Forskning:

Tuomas Martikainen, direktör, docent, Migrationsinstitutet, ordförande för redaktionen

Elli Heikkilä, forskningschef, Migrationsinstitutet

Peter Kivisto, professor, Augustana College, Rock Island IL, USA

Pirkko Pitkänen, professor, Tammerfors universitet

Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, Helsingfors stads faktacentral

Hanna Snellman, professor, docent, Helsingfors Universitet

Marja Tiilikainen, forskare, docent, Institutionen för socialvetenskaper, Helsingfors universitet

2. Serien Publikationer

Serien Publikationer omfattar många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, t.ex. forskningsrapporter, vetenskapliga monografier, doktorsavhandlingar, utredningar och läroböcker. Publikationerna genomgår inte kollegial granskning, utan utvärderas inom Migrationsinstitutet. De verk som publiceras i serien Publikationer kan vara av varierande längd, men texter på färre än 80 sidor godkänns endast i undantagsfall.

Redaktion för serien Publikationer:

Tuomas Martikainen, direktör, Migrationsinstitutet

Elli Heikkilä, forskningschef, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningschef, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, seniorforskare, Migrationsinstitutet

Miika Tervonen, seniorforskare, Migrationsinstitutet

3. Siirtolaisuus–Migration

tidsskriften Siirtolaisuus-Migration publiceras olika slags texter, t.ex. populärvetenskapliga artiklar om forskning och andra artiklar, kolumner, bok- och evenemangsrecensioner samt nyheter från Migrationsinstitutet.

Texterna innefattar normalt sett inte hänvisningar eller en källförteckning. I texten kan man hänvisa till forskning och andra publikationer, och vid behov kan man inkludera en kort källförteckning i slutet av texten. Tidsskriften genomgår inte kollegial granskning, men artiklarna utvärderas för publikation av redaktionen. Temanummer kan ha en gästande chefredaktör. Lämplig längd för texterna är 4-5 sidor (10 000-12 000 tecken inklusive mellanslag), och för bokrecension eller liknande kortare text 1,5-3 sidor (4 000 till 8 000 tecken inklusive mellanslag).

Tidtabell för publicering av tidsskriften Siirtolaisuus–Migration:

Utgåva Tidsfrist Utgivning

1             15.1         mars

2            15.4         juni

3            15.7         september

4            15.10      december

Redaktion för Siirtolaisuus–Migration:

Tuomas Martikainen, direktör, Migrationsinstitutet

Elli Heikkilä, forskningschef, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, seniorforskare, Migrationsinstitutet

Miika Tervonen, seniorforskare, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningschef, Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet kan också publicera genom andra än dessa nämnda kanaler. Ifall dessa anvisningar innehåller oklarheter, brister eller felaktigheter, ber vi er att anmäla om saken så att vi kan korrigera dem. Kontrollera från institutets webbsida att du använder den senaste versionen av anvisningarna. Datum för upplagan står i början av anvisningarna.

Alla frågor kring utgivning riktas till Kirsi Sainio på adressen si-julkaisut@utu.fi. Dessa anvisningar och skrivregler baserar sig på Finska Litteratursällskapets motsvarande anvisningar.

Anvisningar till författare