Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på beställning. Forskningen bedrivs både med hjälp av grundläggande finansiering och projektfinansiering. Våra forskningsresultat delas även på institutets, i publikationer och på evenemang.

Pågående forskning (på Finska): Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2022 (pdf)

Pågående projekt:

Mobile Futures: Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration
Mobile Futures är en del av rådet för strategisk forsknings program (2021-2027)
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Konestiftelsen | 2020–2024
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and Scotland
NordForsk | 2020–2024
European Web Site on Integration (EWSI)
Europeiska kommissionen | 2010–