Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på beställning. Forskningen bedrivs både med hjälp av grundläggande finansiering och projektfinansiering. Våra forskningsresultat delas även på institutets, i publikationer och på evenemang.

Pågående forskning (på Finska): Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2022 (pdf)

Pågående projekt:

Mobile Futures: Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration
Mobile Futures är en del av rådet för strategisk forsknings program (2021-2027)
STRATEGI – Stannare på landbygden i Svenska Österbotten
Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond | 2021-2022
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Konestiftelsen | 2020–2024
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and Scotland
NordForsk | 2020–2024
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto (2020), övrig finansiering 2021–2022
The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Europeiska unionen | 2020–2022
Religiös läskunnighet i ett pluralistiskt samhälle
Argumenta – Suomen Kulttuurirahasto 2019-2021
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt | 2020–2021
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Föränderlig utlandsfinländskhet: enkätundersökning om emigration och utlandsfinländskhet
Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka, Folkupplysningssällskapet, Migrationsinstitutet | 2020–2021
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet | 2020–2021
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) | 2020–2021
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoki stadsregions K8-kommuner | 2019–2021
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Finlands Akademi | 2019–2021
Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants
Finlands Akademi | 2018–2021
European Web Site on Integration (EWSI)
Europeiska kommissionen | 2010–