Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på beställning. Forskningen bedrivs både med hjälp av grundläggande finansiering och projektfinansiering. Våra forskningsresultat delas även på institutets, i publikationer och på evenemang.

Pågående forskning (på Finska)