Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket innebär att verken kan läsas kostnadsfritt i digital form.

Läs publikationer

Våra publikationer sammanställs fritt i publikationsarkivet Doria, där det är möjligt att söka efter verk efter ämne, författare eller år.

Migrationsinstitutets publikationer

Dessutom ger institutet ut tidskriften Migration-Muuttoliike som kommer ut med två nummer per år och kan läsas på Journal.fi-tjänsten.

Våra publikationer kan köpas i nätbutiken, och verken kan även lånas på Migrationsinstitutets bibliotek och i vetenskapsbibliotek och andra bibliotek i Finland.

Senaste publikationer

Andra publikationer

Vid sidan av våra egna publikationer stöder vi vetenskapspublikationerna Finnish Yearbook of Population Research och Nordic Journal of Migration Research.

Vi digitaliserar också gamla böcker och andra publikationer i ämnesområdet och gör dem tillgängliga på internet.

Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner som föregår den slutliga publikationen.

Publikationsserier
Migrationsinstitutet har för närvarande fyra publikationsserier. Vi publicerar verk även utanför serierna. Närmare information om publikationsserierna finns i våra anvisningar till…
Läs mer
Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration…
Läs mer