Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Dessutom ger institutet ut tidskriften Siirtolaisuus-Migration som kommer ut med fyra nummer per år. Vid sidan av vår egen tidskrift stöder vi vetenskapspublikationerna Finnish Yearbook of Population Research och Nordic Journal of Migration Research.

Vi digitaliserar också gamla böcker och andra publikationer i ämnesområdet och gör dem tillgängliga på internet.

Böcker
Migrationsinstitutet har för närvarande tre publikationsserier. I serien Publikationer utges många slags verk från doktorsavhandlingar till forskningsrapporter. I serien Forskning…
Läs mer
Siirtolaisuus-Migration
Siirtolaisuus-Migration är Migrationsinstitutets tidskrift som kommer ut med fyra nummer per år. I tidskriften publiceras artiklar om migration och konsekvenserna av den, bokrecensioner och…
Läs mer
Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration (både…
Läs mer
Parallellpublikationer
Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner…
Läs mer
Finnish Yearbook of Population Research
The Finnish Yearbook of Population Research is a peer reviewed, open access journal covering current population trends in Finland, Scandinavia, the Baltic countries, and other parts of Europe and…
Läs mer