Euroopan sosiaalirahasto 2017–2020, Turun kaupungin sivistystoimiala

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

Siirtolaisuusinstituutti toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arviointiosion. Keväällä 2017 on tuotettu aluksi tietoa, jonka avulla hankkeen eri toimenpiteet pysytään suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi. Hankkeen edetessä tutkimuksen tavoitteena on arvioida toimenpiteiden toimivuutta sekä loppuvaiheessa saavutettujen tulosten vaikuttavuutta.

Hankkeen tutkijat: Sari Vanhanen, Mervi Matswetu (2017–2018)

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun kristillinen opisto.

Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana:

Norden Association in Sweden (Tukholma, Ruotsi), SALAR – The Swedish Association of Local Authorities and Regions (Tukholma, Ruotsi), The Skåne Association of Local Authorities (SALA) (Skåne, Ruotsi) ja Thomas More University College (Geel, Belgia).

Julkaisut:

Matswetu, Mervi (2017). ABOANOVA – maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. Tutkimusraportti 1. Saatavilla: http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2017/06/AboaNova_Tutkimusraportti-1_2017.pdf

Tapahtumat/muu toiminta:

AboaNova-hankkeen loppuseminaari ja Kotoudutaan Varsinais-Suomessa 2020-messut, 29.1.2020. Turun kristillinen opisto, Turku.

AboaNova hankkeen rahoittajat