Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja emerita +358 40 069 5452

FT, dosentti

  • Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
  • Monikulttuuriset avioliitot
  • Kansainväliset opiskelijat
  • Yksintulleet pakolaislapset
  • Ulkosuomalaiset
  • Maan sisäinen muuttoliike
  • Aluekehitys

ORCID
ResearchGate

Esittely

Kiinnostukseni kohteena ovat muuttoliikkeiden erilaiset ilmenemismuodot ja muuttovirrat. Maahanmuuttoa käsittelevät esimerkiksi tutkimukset maahanmuuttajista työmarkkinoilla ja monikulttuurisista avioliitoista. Maastamuuton osalta olen tehnyt tutkimusta suomalaisten maastamuutosta ja ulkosuomalaisista. Maan sisäisessä muutossa muun muassa kaupungistumiseen liittyvien tutkimusten ohella uutena aihepiirinä tarkastellaan kausimuuttoa ja pendelöintiä matkailualalla.

Hankkeet

Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla (Liikesivistysrahasto 2020, muu rahoitus 2021–2022), https://siirtolaisuusinstituutti.fi/tutkimus/hankkeet/lapin-ja-koillismaan-kausimuutto-ja-pendelointi-matkailualalla/

Work and Migration: Case Studies from Around the World -kirjahanke (2020–2021)

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke (Seinäjoen kaupunkiseutu, 2019–2021), https://siirtolaisuusinstituutti.fi/tutkimus/hankkeet/muuttoliike-kuntien-elinvoiman-moottorina/

Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies (NordForsk, 2015–2020), https://cage.ku.dk/about/

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla (Euroopan sosiaalirahasto 2017–2020), https://www.koulutustakuu.fi/aboanova/

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi (EUSA – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, AMIF, 2016–2018), http://www.sataomenapuuta.fi/

Polku – Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana (Euroopan sosiaalirahasto, 2015–2017), https://blogs2.abo.fi/polku/

Keskeiset julkaisut

Heikkilä, Elli & Nafisa Yeasmin (2021). Labour market integration of immigrants in Finland. Jeffrey H. Cohen & Ibrahim Sirkeci (eds.), Handbook of Culture and Migration, 186–202. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., Elgar Handbooks in Migration.

Heikkilä, Elli (toim./ed.) (2020). Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. In Which Direction is Finland Evolving? The Dynamics of Mobility and Migration. X Muuttoliikesymposium 2019. Julkaisuja 39. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla: https://www.doria.fi/handle/10024/180503

Borsch, Anne Sofie, Christopher Jamil de Montgomery, Karl Gauffin, Ketil Eide, Elli Heikkilä & Signe Smith Jervelund (2018). Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Systematic Review. Scandinavian Journal of Public Health, 1–13. Sage Journals. Available: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494818787099

Heikkilä, Elli (ed.) (2017). Immigrants and the labour markets. Experiences from abroad and Finland. Publications 17. Turku: Migration Institute of Finland. Available: https://www.doria.fi/handle/10024/178081

Vanhanen, Sari & Elli Heikkilä (2017). Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters 14 (2), 273–284. Available: https://journals.tplondon.com/ml/article/view/332/325

Heikkilä, Elli & Daniel Rauhut (eds.) (2015). Marriage Migration and Multicultural Relationships. Migration Studies C 25. Turku: Institute of Migration. Available: https://www.doria.fi/handle/10024/178516

Heikkilä, Elli (2014). Migration and labour market integration in the Baltic Sea region: An emphasis on Finland. Kari Liuhto (ed.), The Baltic Sea region 2014: Then policy-oriented articles from scholars of the University of Turku, 75–87. Centrum Balticum, BSR Policy Briefing 1/2014.

Heikkilä, Elli & Saara Koikkalainen (eds.) (2011). Finns Abroad – New Forms of Mobility and Migration. Migration Studies C 21. Turku: Institute of Migration. Available: https://www.doria.fi/handle/10024/178497

Heikkilä, Elli & Brenda Yeoh (eds.) (2011). International Marriages in the Time of Globalization. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Heikkilä, Elli & Maria Pikkarainen (2010). Differential population development in the regions of Finland. Population, Space and Place 16 (4), 323–334. John Wiley & Sons, Ltd. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/psp.561

Heikkilä, Elli & Helena Kaskinoro (2009). Differential urbanization trends in Europe: the European case. H. S. Geyer (ed.), International Handbook of Urban Policy: Volume 2. Issues in the Developed World, 25–45. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Heikkilä, Elli & Maria Pikkarainen (2008). Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 30. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla: https://www.doria.fi/handle/10024/178380

Edvardsson, Ingi Runar, Elli Heikkilä, Mats Johansson, Hjalti Johannesson, Daniel Rauhut, Torben Dall Schmidt, Lasse Sigbjörn Stamböl & Sirkku Wilkman (2007). Demographic Changes, Labour Migration and EU-enlargement – Relevance for the Nordic Regions. Nordic Research Programme 2005-2008. Report: 2. Stockholm: Nordregio. Available: http://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2007/Delano-report.pdf

Heikkilä, Elli, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru & Saara Yousfi (2006). Extended Europe: patterns of agglomeration, migration and economic performance differentials. Hermanus S. Geyer (ed.), Global Regionalization, Core Peripheral Trends, 85–112. Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Heikkilä, Elli (2005). Mobile vulnerabilities: perspectives on the vulnerabilities of immigrants in the Finnish labour market. Population, Space and Place 11 (6), 485–497. John Wiley & Sons, Ltd. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/psp.396