Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja +358 40 069 5452

FT, dosentti

  • Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
  • Monikulttuuriset avioliitot
  • Kansainväliset opiskelijat
  • Yksintulleet pakolaislapset
  • Ulkosuomalaiset
  • Maan sisäinen muuttoliike
  • Aluekehitys

Esittely:

Kiinnostukseni kohteena ovat muuttoliikkeiden erilaiset ilmenemismuodot ja muuttovirrat. Maahanmuuttoa käsittelevät esimerkiksi tutkimukset maahanmuuttajista työmarkkinoilla ja monikulttuurisista avioliitoista. Maastamuuton osalta olen tehnyt tutkimusta suomalaisten maastamuutosta ja ulkosuomalaisista. Maan sisäisessä muutossa muun muassa kaupungistumiseen liittyvien tutkimusten ohella uutena aihepiirinä tarkastellaan kausimuuttoa ja pendelöintiä matkailualalla.

Hankkeet:

Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies (NordForsk, 2015–2020)

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke (Seinäjoen kaupunkiseutu, 2019–2021)

Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla (Liikesivistysrahasto, 2020–2022)

Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. Muuttoliikesymposium 2019 -raportti (2019–2020)

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla (Euroopan sosiaalirahasto 2017–2020)

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi (EUSA – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, AMIF, 2016–2018) (päättynyt)

Polku – Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana (Euroopan sosiaalirahasto, 2015–2017) (päättynyt)

Keskeiset julkaisut:

Yeasmin, Nafisa, Timo Koivurova & Elli Heikkilä (2019). A Perceived Change in Intercultural Behavior: Analyzing Self-determination for Well-Being among Youth. International Journal of Sociology 49 (4), 298–315.

Heikkilä, Elli (ed.) (2017). Immigrants and the labour markets. Experiences from abroad and Finland. Publications 17. Turku: Migration Institute of Finland. Available: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-17-isbn_978-952-7167-40-3-immigrant-labour-markets-migration-institute-of-finland-2017.pdf

Vanhanen, Sari & Elli Heikkilä (2017). Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters 14:2, 273–284.

Heikkilä, Elli & Daniel Rauhut (eds.) (2015). Marriage Migration and Multicultural Relationships. Migration Studies C 25. Turku: Institute of Migration. Available: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/c25.pdf

Heikkilä, Elli & Saara Koikkalainen (eds.) (2011). Finns Abroad – New Forms of Mobility and Migration. Migration Studies C 21. Turku: Institute of Migration. Available: http://www.migrationinstitute.fi/files/finns_abroad_c21.pdf

Elli Heikkilä & Brenda Yeoh (eds.) (2011). International Marriages in the Time of Globalization. Nova Science Publishers, Inc. New York. 196 p.

Heikkilä, Elli & Maria Pikkarainen (2008). Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 30. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/siirtolaisuustutkimuksia_a30_esr.pdf English Summary: http://www.migrationinstitute.fi/files/a30_summary.pdf

Edvardsson, Ingi Runar, Elli Heikkilä, Mats Johansson, Hjalti Johannesson, Daniel Rauhut, Torben Dall Schmidt, Lasse Sigbjörn Stamböl & Sirkku Wilkman (2007). Demographic Changes, Labour Migration and EU-enlargement – Relevance for the Nordic Regions. Nordic Research Programme 2005-2008. Report: 2. Stockholm: Nordregio.

Heikkilä, Elli, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru & Saara Yousfi (2006). Extended Europe: patterns of agglomeration, migration and economic performance differentials. Hermanus S. Geyer (ed.): Global Regionalization, Core Peripheral Trends, 85-112. Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Heikkilä, Elli (2005). Mobile vulnerabilities: perspectives on the vulnerabilities of immigrants in the Finnish labour market. Population, Space and Place 11:6, 485-497. John Wiley & Sons, Ltd.