Liikesivistysrahasto (2020), muu rahoitus (2021–2022)

Hankkeen johtaja:

Tavoite:

Hanke toteutetaan Siirtolaisuusinstituutin ja Lapin yliopiston yhteishankkeena.

Hankkeen tavoitteena on analysoida Lapin ja Koillismaan matkailualan työn ja työvoiman kohtaantoa kausimuuton ja pendelöinnin näkökulmasta. Hankkeen ensimmäinen tavoitekokonaisuus on Suomen nykytilan kartoitus, jonka perusteella muodostetaan käsitys työvoiman alueellisen liikkuvuuden, ts. pendelöinnin laajuudesta matkailualalla, sen erityispiirteistä ja maantieteellisistä painotuksista.

Toinen tavoitekokonaisuus liittyy tapaustutkimuksen avulla saatavaan tietoon alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden seurauksista. Tapaustutkimuksena tutkitaan Lapin ja Koillismaan matkailun toimialaa ja liikkuvaa, ts. kausimuuttavaa ja pendelöivää työvoimaa. Aineisto kerätään Surveypal-kyselyllä ja haastatteluilla, joita kohdennetaan sekä kausimuuttajille ja pendelöijille että matkailualan yrittäjille ja kuntien virkamiehille. Kolmantena tavoitteena on muodostaa synteesi alueellisen liikkuvuuden nykytilanteesta ja sen esteistä ja selvittää, millaisia ratkaisumalleja on löydettävissä lisätä joustavaa työvoimaa, ts. kausimuuttajia ja pendelöijiä, kasvavalle matkailualalle.

Hankkeen tutkijat: Merja Paksuniemi (Lapin yliopisto), Elli Heikkilä