Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 2021 – 2022

Tutkija:

Hankkeen tavoite:

Hankkeen tarkoituksena on tutkia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden poliittista osallistumista ja sen edellytyksiä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan eri väestöryhmien kesken on suuria eroja osallistumisen suhteen. Hankkeella on kolme päämäärää:
1) Luoda kirjallisuuskatsaus aiheesta, 2) Tehdä empiiristä tutkimusta, jossa kontekstina ovat vuoden 2021 kuntavaalit Varsinais-Suomessa. Kohderyhmänä ovat sekä ehdokkaat että valitut henkilöt. Heille tehdään kysely ja osaa haastatellaan, tilanteen mukaan ryhmässä, miten he näkevät poliittisen osallistumisen rajoitukset ja mahdollisuudet ulkomaalaistaustaisten keskuudessa. 3) Koota julkaisu, jossa on sekä alan tutkimusta Suomessa että poliittiseen osallistumiseen liittyvää tuoretta tutkimustietoa.