Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 4/2020–4/2021

Hankkeen johtaja: Eeva-Kaisa Prokkola (Oulun yliopisto)

Hankkeen tavoite:

ILMASI-selvityksen tavoitteena on koota ja tuottaa tietoa ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä ja hallinnan keinoista, sekä arvioida niitä erityisesti EU:n ja Suomen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta, huomioiden turvallisuus ja ihmisoikeusnäkökulmat. Hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää tietoon ja ennakointiin perustuvaa hallintaa, keinoja ja hyviä käytänteitä, jotka tukevat globaalin ilmastonmuutoksen ympäristövaikutuksiin sopeutumista pidemmällä aikavälillä sekä huomioivat perus- ja ihmisoikeudet sekä erilaiset turvallisuusnäkökulmat.

Ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä ja sen juurisyistä tarvitaan lisää tietoa, jotta löydetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa linjassa olevia keinoja ilmiöön vastaamiseksi. Ilmastosiirtolaisuuden ennakointi edellyttää riskialueiden kartoittamista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, varautumista, yhteistyötä, avustamissuunnitelmia ja solidaarisuutta. EU:ssa ja Suomessa on tarvetta löytää uusia keinoja ja tahtotilaa ilmastosiirtolaisuuden ilmiöön vastaamiseksi sekä muutosjoustavuuden tukemiseksi riskialueilla, sekä myös muilla alueilla, joille siirtolaiset muuttavat väliaikaisesti tai pysyvämmin.

Keskeiset yhteistyökumppanit: Oulun yliopisto, maantieteen yksikkö

Julkaisut:

Hankkeen tutkijat: