Argumenta-hanke, Suomen Kulttuurirahasto, 2019–2021

Hankkeen johtaja: Tuula Sakaranaho (Helsingin yliopisto)

Hankkeen tavoite:

Monitieteinen tutkimushanke pureutuu uskontoihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Uskontolukutaidolla tarkoitetaan tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa. Hankkeessa tarkastellaan aihepiiriin liittyvän tutkimuksen nykytilaa ja etsitään väyliä entistä monitieteisempään uskonnontutkimukseen Suomessa. Hanketta johtaa Tuula Sakaranaho Helsingin yliopistosta. Hankkeen työryhmään kuuluvat lisäksi Johanna Konttori Helsingin yliopistosta, Martin Ubani Itä-Suomen yliopistosta, Aini Linjakumpu ja Tapio Nykänen Lapin yliopistosta, Inkeri Rissanen Tampereen yliopistosta ja Ruth Illman Donner-instituutista.

Hankkeen sivu

Hankkeen tutkija: