Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti, 2020-2021

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

Maastamuutto Suomesta on viime vuosikymmeninä ollut kasvava ja muotoaan muuttava ilmiö. Se on herättänyt laajaa julkista keskustelua ja esimerkiksi ns. aivovuotoon liittyviä huolia. Muuttuva ulkosuomalaisuus -hankkeessa toteutetaan tästä lähtökohdasta laaja maastamuuttoa ja ulkosuomalaisuutta kartoittava kyselytutkimus toisaalta Suomesta 2017-2019 muuttaneille, toisaalta pidempään muualla asuneille ulkosuomalaisille. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan aiheeseen liittyvää olemassa olevaa tilastoaineistoa, ja laaditaan kyselytutkimuksen päähavainnot yhteen vetävä raportti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen Ulkoasiain osaston, Suomi-Seuran, Suomen Merimieskirkon sekä Kansanvalistusseuran kanssa.

Hankkeen tutkija: