Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti, 2020–2021

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

Maastamuutto Suomesta on viime vuosikymmeninä ollut kasvava ja muotoaan muuttava ilmiö. Se on herättänyt laajaa julkista keskustelua ja esimerkiksi ns. aivovuotoon liittyviä huolia. Muuttuva ulkosuomalaisuus -hankkeessa toteutetaan tästä lähtökohdasta laaja maastamuuttoa ja ulkosuomalaisuutta kartoittava kyselytutkimus toisaalta Suomesta 2017–2019 muuttaneille, toisaalta pidempään muualla asuneille ulkosuomalaisille. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan aiheeseen liittyvää olemassa olevaa tilastoaineistoa, ja laaditaan kyselytutkimuksen päähavainnot yhteen vetävä raportti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen Ulkoasiain osaston, Suomi-Seuran, Suomen Merimieskirkon sekä Kansanvalistusseuran kanssa.

Hankkeen tutkija: