Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka, Folkupplysningssällskapet och Migrationsinstitutet

Projektledare:

Projektets syfte:

Utflyttningen från Finland har varit ökande under de senaste decennierna och ett fenomen som ändrar karaktär. Den har lett till en omfattande offentlig debatt och oro gällande till exempel s.k. begåvningsflykt. I projektet Föränderlig utlandsfinländskhet genomförs ur detta perspektiv en omfattande enkätundersökning som kartlägger utflyttning och utlandsfinländskhet riktad till dels dem som flyttat ut från Finland 2017–2019, dels till de utlandsfinländare som bott utomlands längre. I undersökningen analyseras dessutom befintligt statistiskt material som är kopplat till ämnet. En sammanfattande rapport över de viktigaste observationerna från enkätundersökningen utarbetas också. Projektet genomförs i samarbete med Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka och Folkupplysningssällskapet.

Forskare i projektet: