NordForsk, 2020–2024

Konsortiohankkeen johtajat: Ravi KS Kohli (Bedfordshiren yliopisto) ja Mervi Kaukko (Tampereen yliopisto)

Hankkeen johtaja Siirtolaisuusinstituutissa: Marja Tiilikainen

Tavoite:

Kyseessä on monitieteinen, kansainvälinen hanke, jossa tutkitaan alaikäisinä yksin tulleiden pakolaisnuorten hyvinvointia Suomessa, Norjassa ja Skotlannissa. Hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, että hyvä elämä oleskeluluvan saamisen jälkeen rakentuu sosiaalisten verkostojen muodostumisen avulla. Tutkimuksen keskiössä ovat vastavuoroisuus ja vieraanvaraisuus. Noin kolmen vuoden seurantajakson aikana nuoret tuottavat taidetyöpajoissa kuvia ja esineitä, joilla he kuvaavat sosiaalisten suhteiden tuottamaa hyvinvointia elämässään. Aineistoa kerätään myös yksilö- ja parihaastatteluilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä taideterapeuttien ja taiteilijoiden kanssa.

Keskeiset yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto, Bedfordshiren yliopisto (Iso-Britannia) ja NORCE Norwegian Research Centre (Norja).

Tutkijat:

Mervi Kaukko (Tampereen yliopisto)