Oikeusministeriö, 11/2017–4/2018

Hankkeen johtaja: Erikoistutkija Outi Lepola

Hankkeen tavoite:

Selvityksen tavoitteena oli haastatteluaineistoon pohjautuen analysoida ja tehdä näkyväksi moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja eri väestöryhmissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Selvityksessä kerättiin laadullisin menetelmin kokemuksia ja näkemyksiä syrjinnästä sellaisilta henkilöiltä, jotka kuuluvat sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön että etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön tai vammaisryhmään. Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi vastaava tutkija Marja Tiilikainen.

Keskeiset yhteistyökumppanit: Oikeusministeriö, Seta, Rainbow Rights -hanke

Julkaisut:

Toiminta/selvityksen esittely:

  • Siirtolaisuusinstituutin tutkijaseminaari, Turku, 22.5.2018
  • Lhbtiq-ihmisten kokema moniperusteinen syrjintä Suomessa – tuloksia Rainbow Rights –hankkeen selvityksestä. Sateenkaari-ihmisenä Euroopassa 2018. Lhbtiq-ihmisten moninaisuus syrjinnänvastaisen työn näkökulmana. Eurooppasali, Helsinki, 17.5.2018
  • Results of Rainbow Rights –project Multiple discrimination research. Rainbow Rights Conference, Tallinn, Estonia, 21.11.2018