Tieteen tiedotus ry, 2021 – 2022

Tutkijat:

Hankkeen tavoite:

Podcast pyrkii monipuolistamaan siirtolaisuudesta käytyä keskustelua ja tuomaan siihen liittyvää uusinta tutkimustietoa viihdyttävään ja helposti omaksuttavaan muotoon. Ihmiset, jotka muuttavat tällä hetkellä Suomeen, nähdään usein pyrkimyksineen ja tavoitteineen hyvin erilaisina kuin suomalaiset, jotka muuttivat aiemmin tai muuttavat nykyään muualle. Lopulta ihmisten liikkeelle lähtöjen välillä on kuitenkin enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja. Tämän podcastin avulla ihmisten liikkuvuuden pääsee näkemään eri valossa – suomalaisten siirtolaisuuteen suhteutettuna. Podcast-jaksojen sisällön suunnittelussa hyödynnetään instituutin tutkijoiden olemassa olevaa tutkimustietoa sekä instituutin ainutlaatuista siirtolaiskirjeiden, video-, äänitallenteiden ja muiden arvokkaiden arkistoaineistojen kokoelmia. Hankkeessa tuotetaan 10 podcast-jaksoa ja koulutetaan instituutin henkilökuntaa podcast-tuotantoon.