Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond, 2021 – 2022

Tutkijat:

Dan Sundblom

Hankkeen tavoite:

Kaupungistumistutkimuksessa tarkastellaan yleensä siirtolaisia eli olosuhteita, joissa ihmiset haluavat muuttaa. STRATEGY-projekti (Stannare, maaseudun kestävän kehityksen puolesta) tutkii sen sijaan jääjiä – miksi ihmiset haluavat jäädä ja olosuhteita, jotka mahdollistavat jäämisen. Näin hanke keskittyy tekijöihin, jotka tekevät maaseutualueista elinkelpoisia pitkällä aikavälillä. Lähtökohtana on, että elinvoimaisuus on osittain riippuvainen paikallisista, osittain yhteiskunnallisten kehitysstrategioiden sisäisistä ominaisuuksista. Projekti tuottaa viisi tapaustutkimusta Pohjanmaalla (Teerijärvi, Jepua, Munsala, Maksamaa ja Moikipää), joissa myös kehityshankkeita tehdään saatujen tulosten perusteella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademi / Regionalvetenskap, Siirtolaisuusinstituutti / Centret för Svenskfinland ja Yrkeshögskolan Novia.