Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond, 2021 – 2022

Forskare:

Dan Sundblom

Forskning på urbanisering undersöker i regel utflyttarna, det vill säga omständigheterna kring att människor väljer att flytta. Projektet STRATEGI (Stannare för hållbar utveckling på landsbygden) studerar istället stannarna – varför människor väljer att stanna och omständigheterna som gör det möjligt att stanna. På så sätt sätter projektet fokus på de faktorer som gör landsbygdsorter långsiktigt livskraftiga. Utgångspunkten är att livskraften är beroende dels av de lokala samhällenas inre kvaliteter, dels av samhälleliga utvecklingsstrategier. Projektet genomför fem fallstudier i Österbotten (Terjärv, Jeppo, Munsala, Maxmo och Molpe) där även utvecklingsinsatser genomförs på basen av de resultat som tas fram.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Åbo Akademi/Regionalvetenskap, Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland och Yrkeshögskolan Novia.