Euroopan neuvosto, EU, 1-2/2023

Tutkijat:

Hankkeen tavoite:

Euroopan Neuvosto (Council of Europe) on käynnistänyt hankkeen yhdessä EU:n kanssa: Building an inclusive integration approach in Finland.

Tähän liittyen Pekka Kettunen kokoaa perustiedot Suomen kotoutumisen edistämisen järjestelmästä, toimijoista ja järjestelmää koskevasta tutkimustiedosta. Suomen osuuteen liittyy erillinen selvitys hyvien väestösuhteiden politiikasta ja toteutuksesta.

Hankkeen sivu