Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE-rahoitus) ja Siirtolaisuusisntituutti | 2024 – 2025

Tutkija:

Olena Temnikova

Hankkeen tavoite:

Etelä-Pohjanmaalla on nyt noin 2 300 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista, joista noin 1 600
on aikuisia. Tämä määrä on suuri ja siihen sisältyy merkittäviä väestö- ja työvoimanäkökulmia.
Kooltaan määrä vertautuu alueen pienimpiin kuntiin (esim. Karijoki n. 1 200, Isojoki n. 1 800, n.
Soini 1 900 ja Vimpeli n. 2 700 asukasta). Ukrainalaiset voidaan nähdä myös työvoimana, joka
työllistyessään vahvistaa maakunnan taloudellista kehitystä sekä maakunnan elinvoimaa. Nyt
maakunnassa on arviolta noin 1 300 hengen suuruinen ja jo valmiiksi suhteellisen korkeasti
koulutettu työttömien ukrainalaisten työvoimareservi.

Ukrainalaiset ovat jo maakunnassa. Nyt keskeinen haaste on integroiminen siten, että he löytävät
asianmukaista työtä, haluamaansa koulutusta ja pääsevät asettumaan maakuntaan asumaan ja
elämään. Tämä on myös maakunnan etu: työllistyessään he vahvistavat alueen taloudellista
kehitystä ja maakunnan elinvoimaa. Elinvoimaa virtaa myös pieniin kuntiin, sillä ukrainalaiset ovat
hajautuneet ympäri maakuntaa. Ukrainalaisten yllättävän tulon tarjoamaan mahdollisuuteen
tarttuva ja ukrainalaiset integroiva maakunta kehittää tässä myös resilienttejä toimintatapoja.
Resilientit alueet erottuvat muista siten, että ne kykenevät sopeutumaan muutoksiin ja niitä
seuraaviin uusiin olosuhteisiin sekä oppimaan kollektiivisesti aikaisemmista kokemuksistaan.
Ukrainalaisiin ja heidän integraatioonsa sijoittava maakunta avaa uusia kehityspolkuja
tulevaisuuteen.

Hanke selvittää ukrainalaisten työllistymisen keskeiset alueelliset haasteet ja kehittää niihin
vastauksia erityisesti työllistäjien käyttöön. Haastattelumateriaalin systemaattisen erittelyn avulla
haasteet ja vastausten idut tunnistetaan, analysoidaan ja kuvataan ja tähän nojautuen kehitetään
tehokkaita toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla vastata alueellisiin haasteisiin. Toimintatapoja ja
käytäntöjä hiotaan edelleen yhteiskehittämisen työpajoissa ja tulokset kootaan best practices
-käsikirjaan. Erityisesti loppuseminaarin ja vapaasti ladattavan ja käytettävän best practices
-käsikirjan avulla hanke levittää ukrainalaisten työllistämiseen, perehdyttämiseen ja tukemiseen
liittyvää osaamista maakuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään asianmukaiseen työllistymiseen,
eli siihen, että ukrainalaiset työllistyisivät maakunnassa omaa osaamistaan ja taitoaan vastaaviin
tehtäviin, eivätkä pelkästään suorittavaan työhön. Oman osaamisen, aiemman koulutuksen sekä
innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen tukeminen on sekä ukrainalaisten että maakunnan etu.