Koneen Säätiö | 2023 – 2026

Tutkija:

Hankkeen tavoite:

Hanke tarkastelee Suomen ulkopuolella asuvien suomalaisten ja suomalaistaustaisten henkilöiden verkkomedioiden ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöä ja niiden merkitystä identiteetin, kuulumisen ja kansakuntaisuuden rakentumisessa. Hanke pohtii ulkosuomalaisuutta sekä suomalaisuuteen liitettävien merkityksien rakentumista globaalissa ja verkottuneessa nykyhetkessä, jota määrittää samanaikaisesti ylirajaisuus ja kansallisten identiteettien keskeisyys. Tutkimus toteutetaan monimenetelmätutkimuksena analysoiden poliittisia tekstejä, mediatekstejä sekä kysely- ja haastatteluaineistoja. Hanke tarjoaa uutta tietoa ulkosuomalaisten digitaalisen median käytöstä, mutta pohtii myös laajemmin digitalisaation vaikutuksia ulkosuomalaisuuteen sekä ajankohtaisiin suomalaisuuteen liittyviin tulkintakamppailuihin.