Vuosi 2021 on jälleen ollut monin tavoin poikkeuksellinen. Siirtolaisuusinstituutin vuoteen on mahtunut paljon tutkimusta, tapahtumia, julkaisuja ja hankkeita – osin uusin tavoin toteutettuina.


Tästä katsauksesta voit lukea valittuja paloja Siirtolaisuusinstituutin vuodesta 2021.

Tutkimus

Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden vaikutuksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä toteutamme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla. Tutkimustuloksiamme julkaistaan myös instituutin julkaisuissa ja esitellään tapahtumissa.

Vuonna 2021 on ollut menestyksellinen tutkimusrahoituksen kannalta. Siirtolaisuusinstituuttiin on onnistuttu saamaan useita ulkoisesti rahoitettuja tutkimushankkeita. Näistä suurin on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä, rahoittama Mobile Futures -konsortiohanke.

Keskeisimpiä vuonna 2021 päättyneitä hankkeita olivat mm. Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina, jonka politiikkasuositukset löytyvät täältä.
Siirtolaisuusinstituutin toteuttamaa Ulkosuomalaisuuskyselyä on käytetty tuoreen ulkosuomalaisstrategian pohjana.
Hälsan-hankkeessa tutkittiin maahan muuttaneiden terveyttä ja hyvinvointia ruotsinkielisissä kunnissa. Hankkeen tuloksista voi lukea raportista tai katsoa tallenne Youtubesta.

Siirtolaisuusinstituutin tutkimukset ja julkaisut 2021 (pdf)

Julkaisut

Kuluneen vuoden aikana Siirtolaisuusinstituutin julkaisuissa paneuduttiin mm. ulkosuomalaisiin, ruotsinkieliseen integraatioon ja maahanmuuttajien hyvinvointiin ruotsinkielisissä kunnissa, Amerikansiirtolaisuuteen, siirtolaisuuteen Neuvostovenäjälle ja muuttoliikehistorian moninaisuuteen.

Lisäksi tutkijamme julkaisivat runsaasti artikkeleita ja kirjajulkaisuja muiden kustantajien julkaisuissa. Niistä löytyy tietoa mm. tutkijoiden henkilökohtaisilta sivuilla ja esimerkiksi kuluneen vuoden aikaisemmista uutiskirjeistä.

Instituutin julkaisut perustuvat avoimeen saatavuuteen, jolloin teokset ovat luettavissa digitaalisessa muodossa ilman erillistä korvausta Doria-julkaisuarkistossa. Teoksia voi tilata myös Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta.

Tänä vuonna Siirtolaisuusinstituutin Raportteja-sarjassa ilmestyivät:

Julkaisuja-sarjan tuoreita teoksia ovat:

Vertaisarvioidussa Tutkimuksia-sarjassa julkaisimme teoksen:

Tapahtumat

Tapahtumia on vallitsevan tilanteen mukaan järjestetty runsaasti sekä etäyhteyksin, hybridimallina ja jopa paikan päällä.

Tammikuun pohjoismaalainen muuttoliikekonferenssi oli yleisömenestys, siihen osallistui yli 800 kuulijaa ympäri maailmaa. Helmikuussa instituutti oli mukana järjestämässä tilaisuutta henkisesti vaikeiden aiheiden tutkimisesta, ja se sekä instituutin maaliskuun ”Perheet poikkeustilassa” –webinaari keräsivät runsaasti osallistujia. Sen tallenne on katsottavissa instituutin Youtube-kanavalla.

Vierailevana luennoitsijana instituutissa nähtiin mm. dosentti Peter Hervik Free University in Copenhagenista. Hänen luentonsa The Study of Strategic Ignorance on katsottavissa Youtubessa.

Yleisölle avoimissa tutkijaseminaareissa perehdyttiin mm. Covid-19 vaikutuksista kenttätyöhön, kotouttamiseen, suomalaisiin Etelä-Amerikassa, maassamuuttoon ja ulkosuomalaisten identiteetteihin.

Suositut tutkijaseminaarit jatkuvat taas ensi vuonna!

Arkisto

Uudistettu siirtolaisrekisteri avattiin tammikuussa. Sen kehitys jatkuu edelleen ja uusia toiminnallisuuksia on lisätty. Siirtolaisrekisteri on jo tähän mennessä kerännyt ennätysmäärän käyttäjiä ja kiinnostusta.
Siirtolaisuuskokoelmien aineistojen vientiä Finnaan aloitettiin maaliskuussa.
Marraskuussa valtaosa arkistomateriaalista muutettiin yhteen paikkaan Pääskyvuoren luolastoon.

Kirjasto

Viime vuonna edesmennyttä Reino Keroa kunnioitettiin omalla hyllypaikalla, josta löytyvät hänen siirtolaisuustutkimuksensa.
Lakkautettujen Maahanmuuttoviraston ja ruotsalaisen Migrationsinstitutetin kirjastoista saatiin valtavat lahjoitukset, joita on käyty läpi ja lisätty kirjaston kokoelmaan.
Kaikki instituutin omat julkaisut on siirrettu vapaasti luettaviksi Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistoon. Myös Siirtolaisuus-Migration –lehti siirrettiin verkkoon journal.fi-alustalle.

Muita valittuja paloja vuodelta 2021

Siirtolaisuusinstituutin uudistettuja verkkosivuja kehitettiin ja uudistettiin edelleen. Sivuille lisättiin mm. sosiaalisen median syötteitä, toiminnallisuutta. Rewan Kakil vastasi sivuston kuvituksesta.

Instituutin uusi strategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 11.3.2021.

Kesäkuussa John Morton -palkinto myönnettiin Suomen sukututkimusseuralle. Seuran puheenjohtajan Jouni Elomaan palkintopuhe on Youtube-kanavallamme.

Siirtolaisuusinstituutin tuore esittelyvideo löytyy niin ikään Youtube-kanavaltamme.

Pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Turun seudun sotalapsien lopetettua toimintansa arkistomme sai koko heidän arkistonsa lahjoituksena. Myös useat muut yhteisöt ja yksityishenkilöt lahjoittivat arkistoon erilaista materiaalia. Suuri kiitos kaikille!

Lokakuussa Siirtolaisuusinstituutti oli esillä Turun Kirjamessuilla.

Siirtolaisuusinstituutin entiset johtajat ovat täyttäneet pyöreitä vuosia. Professori Olavi Koivukangas 80 vuotta ja dosentti Tuomas Martikainen 50 vuotta. Onnittelut!

Vuoden aikana instituutissa on työskennellyt useita korkeakoulu- ja muita harjoittelijoita, joiden työpanos on ollut erittäin tärkeä. Siitä kiitos kaikille!

Siirtolaisuusinstituutti kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja toiminnastamme kiinnostuneita!

Uutiset
Tältä sivulta löydät Siirtolaisuusinstituutin tuoreimmat uutiset. Tapahtumat löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää
Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää