Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama kuusivuotinen tutkimushanke alkaa

Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä on myöntänyt instituutille reilu 1.5 miljoonaa euroa (vajaa miljoonaa euroa ensimmäiselle kolmevuotiselle rahoituskaudelle) tutkimusrahoitusta Mobile Futures –konsortiohankkeelle. Hanketta johtaa Magdalena Kmak Åbo Akademista, varajohtaja on Johanna Leinonen Oulun yliopistosta, ja Turun yliopiston osuutta johtaa Johanna Niemi. Yhteistyökumppaneina toimivat ETNO:n sihteeristö, MONIHELI ry, TEM:in Kotoutumisen osaamiskeskus sekä Oulun Villa Victor. Odotamme innolla yhteistyötä ja tärkeän hankkeen toteuttamista!


Mobile Futures on monitieteinen tutkimushanke, joka vastaa väestömuutoksen haasteisiin tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja siihen, miten Suomesta voisi tehdä oikeudenmukaisemman ja vastaanottavaisemman. Tavoite on kääntää kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä katse koko yhteiskuntaan ja tarkastella sosiaalista ja institutionaalista luottamusta. Instituutin toimitusjohtaja Saara Pellander toimii hankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina, ja instituutissa koordinoitavaa työllistymiseen ja rakenteelliseen rasismiin liittyvää työpakettia johtaa instituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilä.