Uusi julkaisu lapsen edusta ulkomaalaisasioiden päätöksenteossa

Erikoistutkija Johanna Hiitolan ja tutkijatohtori Saara Pellanderin artikkeli ”The Alien Child’s Best Interest Ignored: When Notions of Gendered Parenthood Meet Tightening Immigration Policies” on ilmestynyt NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research -lehdessä. Artikkelissa analysoidaan lapsen edun ja sukupuolittuneen vanhemmuuden yhteyksiä Korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioita koskevassa päätöksenteossa 2010–2016. Artikkeli tarjoaa tietoa myös lapsen edun arvioinnin laajuudesta päätöksissä.

Analyysin tulosten mukaan lapsen etua arvioidaan ohuesti ja joissain tapauksissa sitä ei mainita lainkaan. Erityisesti isien vanhemmuuden merkitys lapselle ohitetaan. Äidit oletetaan vahvemmin lapselle tärkeiksi vanhemmiksi. Tosin analysoidut tapaukset olivat äitien osalta erilaisia kuin isien – useat aineiston äidit olivat ihmiskaupan uhreja. Ulkomaalaisasioissa muun kuin lapsen etu olivat päätösten pääasiallisia argumentteja.

Lapsen etua keskeisemmäksi nousivat esimerkiksi perheen siteet Suomeen ja kotimaahan tai toimeentuloedellytys. Erityisesti huomiota kiinnitti tapaus, jossa huostaanotettua yksintullutta lasta oltiin käännyttämässä. Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen käännytyksestä, koska sosiaalityöntekijällä oli oikeus päättää lapsen olinpaikasta. Lapsen etu ei ollut tässäkään tapauksessa keskeinen. Analyysimme tulosten perusteella näyttää siltä, että lapsen edun arviointi lastensuojelulakiin ja ulkomaalaislakiin perustuen ovat hyvin erilaisia eikä mahdollisten käännytysten tai negatiivisten turvapaikkapäätösten seurauksia lapsille arvioida. Kysymme tulostemme perusteella, toteutuvatko lasten oikeudet ulkomaalaislakiin perustuvassa päätöksenteossa.

Linkki artikkeliin

Jos haluat kopion artikkelista, ota yhteyttä johanna.hiitola(at)utu.fi

Julkaisu liittyy Suomen Akatemian projekteihin: Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (Suomen Akatemia 2018–2021, 308249); GLASE: Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (Suomen Akatemia 2016–2019, Strategisen tutkimuksen neuvosto, 303480 & 303529).

Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää