Eveliina Lyytinen

Vanhempi tutkija +358 400 219 184

DPhil, dosentti

  • Pakkomuutto
  • Pakolaisuus
  • Turvapaikanhakijoiden karkotukset
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät
  • Tutkimusetiikka
  • Kaupunkipakolaisuus
  • Tutkimusetiikan varatukihenkilö Siirtolaisuusinstituutissa

ORCID

Esittely

Tutkimukseni ja erityisosaamiseni koskevat laajasti turvapaikanhakuun ja pakolaisuuteen liittyviä teemoja. Olen tutkinut muun muassa kaupunkipakolaisten suojelua, pakolaistaustaisten nuorten työllistymistä ja turvapaikanhakijoiden maasta poistamisia. Minua kiinnostavat erityisesti ihmismaantieteen käsitteiden liittäminen pakolaistutkimukseen, laadullinen tutkimus ja tutkimusetiikka. Koen, että alan tutkimuksen tulee pyrkiä muuttamaan lainsäädäntöä ja politiikkaa inhimillisemmäksi. 

Hankkeet

Mobile Futures: Diversity, Trust and Two-Way Integration (Strategisen tutkimuksen neuvosto, 2022-2027)

Endings – Refuge, Time, and Space (Koneen Säätiö, 2023-2026)

Intimate geographies of bordering: Deportability and its effects on Finnish citizens with foreign spouses and their extend (Suomen Akatemia, 2022-2024)

Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (Tutkijatohtorihanke, Suomen Akatemia, 2018–2022)

Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies (NordForsk, 2015–2018)

Spaces of trust and mistrust: Congolese refugees, institutions and protection in Kampala, Uganda (väitöskirjaprojekti, School of Geography, University of Oxford, useita rahoittajia, 2009–2014) 

Keskeiset julkaisut

Lyytinen, E. (2023) Superdiversiteetti kotouttavassa turvapaikka-aktivismissa. Teoksessa: Martikainen, T. & S. Pöyhönen (toim.) Superdiversiteetti. Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen. SKS, Helsinki, 373-398. https://doi.org/10.21435/skst.1489

Lyytinen, E. (2022a) Kokemuksia ja havaintoja lain väkivallasta karkotuksissa. Teoksessa: Pirkkalainen, P., Lyytinen, E. & Pellander, S. (toim.) Suomesta poistetut – Näkökulmia käännytyksiin ja karkotuksiin. Vastapaino, Tampere, 223-246. http://doi.org/10.58181/VP9789517689960

Lyytinen, Eveliina (2022b) Revisiting the ‘dual imperative’ of forced-migration studies – commentary to Refstie. Fennia – International Journal of Geography, https://doi.org/10.11143/fennia.123036

Lyytinen, Eveliina (2022c) ‘I have my everything in here’: Welcome, unwelcome and rewelcome in asylum seeker’s deportability, Hospitality & Society, 12(2): 145-163, https://doi.org/10.1386/hosp_00042_1

Pirkkalainen, Päivi, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander (2022) Johdanto. Teoksessa: Pirkkalainen, P., Lyytinen, E. & Pellander, S. (toim.) Suomesta poistetut – Näkökulmia käännytyksiin ja karkotuksiin. Vastapaino, Tampere, 7-26. http://doi.org/10.58181/VP9789517689960

Pirkkalainen, Päivi, Lena Näre & Eveliina Lyytinen (2022) ’I do not trust any of them anymore’: Institutional distrust and corrective practices in pro-asylum activism in Finland, Current Sociology, https://doi.org/10.1177/001139212211293

Lyytinen, Eveliina (2020) “Rebellious research” on deportability – Combining We see you’s core areas of academia, activism, and arts. Siirtolaisuus-Migration, 2: 23-24 (https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/06/sm2_2020.pdf) 

Lyytinen, Eveliina (toim.)(2019) Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. (http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/214/turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa)

Lyytinen, Eveliina (2019) ‘In a group you feel OK, but outside there you are ready to die’ – The role of a support group in disabled refugees’ struggles for their ‘right to the city’ in Kampala, Uganda. Michael E Leary-Owhin & John P McCarthy (ed.) Routledge Handbook of Henri Lefebvre, the City and Urban Society. London: Routledge.

Lyytinen, Eveliina & Nita Toom (2019) Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland. CAGE project report (https://cage.ku.dk/publications/reports/) 

Lyytinen, Eveliina (2018) Taisteleva tutkimus turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta. Siirtolaisuus-Migration 2, 35–37. (http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/s-m_2_2018_nettiin.pdf)

Vuolteenaho, Jani & Eveliina Lyytinen (2018) Reflections on the variations and spatialities of (un)welcome – commentary to Gill. Fennia, 196 (1): 118–123.

Gauffin, Karl & Eveliina Lyytinen (2017) Working for Integration – A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries. CAGE project report. (http://cage.ku.dk/publications/CAGE_Policy_Report_1.pdf)

Lyytinen, Eveliina (2017) Refugees ‘Journeys of Trust: Creating an Analytical Framework to Examine Refugees Exilic Journeys with a Focus on Trust. Journal of Refugee Studies, 30 (4): 489–501 (doi: https://doi.org/10.1093/jrs/few035)

Lyytinen, Eveliina (2016) Informal places of protection: Congolese refugees’ ‘communities of trust’ in Kampala, Uganda. Journal of Ethnic and Migration Studies (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2016.1207506) 

Lyytinen, Eveliina (2015) Congolese refugees’ ‘right to the city’ and urban protection in Kampala, Uganda. Journal of Eastern African Studies, 9 (4): 593-611

Lyytinen, Eveliina (2015) Refugees’ Conceptualizations of “Protection Space”: Geographical Scales of Urban Protection and Host–Refugee Relations. Refugee Survey Quarterly, 34 (2): 45-77.

Opetus ja ohjaus

XSTL1054 Pakolaisuus ja sen tutkimus-kurssi (Turun yliopisto ja avoin yliopisto, 2020-)

Väitöskirjaohjattavat: Camilla Marucco (Maantiede, Turun Yliopisto), Ilona Silvola (Teologia, Åbo Akademi), Liselott Sundbäck (Sosiaalipolitiikka, Åbo Akademi)