Suomen Akatemia, 2018–2022

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

‘Pakolaiskriisin’ seurauksena Suomesta karkotettavien ihmisten kirjo ja määrä ovat nopeasti kasvaneet. Karkotuksiin liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa.

Tässä tutkimushankkeessa tehdään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin liittyvää toimintatutkimusta kolmesta temaattisesta näkökulmasta: 1) karkotuksiin liittyvät lait, politiikat ja käytännöt, 2) luottamus ja epäluottamus karkotuksiin liittyvässä kansalaisaktivismissa, ja 3) turvapaikanhakijoiden karkotusmatkat.

 • Tutkimushankkeessa kysytään:
  • Miten karkotuskoneisto (ml. lait, politiikat ja karkotuskäytännöt) on kehittynyt?
  • Miten karkotuksiin liittyvää lainsäädäntöä käytetään karkotettavien subjektien ja karkotustilojen tuottamiseen?
  • Miten institutionaalinen (epä)luottamus näkyy karkotuksissa ja niihin liittyvässä aktivismissa?
  • Miten sosiaalinen (epä)luottamus ilmenee karkotuksissa ja niihin liittyvässä aktivismissa?
  • Mitkä ovat karkotusmatkojen ajalliset ja tilalliset ulottuvuudet?
  • Miten eritaustaiset karkotettavat kokevat karkotusmatkansa ja miten pakkopalautukset koetaan kollektiivisesti karkotettavien yhteisöissä?

Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on tarjota uusia yhteiskunnallisia, teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia turvapaikanhakijoiden karkotettavuuden kriittisen arvioinnin tueksi. ’Taistelevan tutkimuksen’ lähestymistapa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla tutkimukseen osallistuvien omaa toimijuutta.

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Muut: We see you (Linda Bäckman), Kaikkien Naisten Talo (Minna Saunders), Karina Horsti (Jyväskylän yliopisto), Marko Juntunen (Helsingin yliopisto), Päivi Rannila (Turun yliopisto), Niina Vuolajärvi (Rutgers University), Ahmed Zaidan (freelance journalisti-runoilija), Rewan Kakil (freelance valokuvaaja)

Kansainvälinen mobiliteetti: Don Mitchell (Uppsala), Sieglinde Rosenberger (Wien), Nick Gill (Exeter), Heaven Crawley (Coventry), Nicholas De Genova (Texas)

Julkaisut:

Tapahtumat:

 • Presentation: The politics of protection regarding displacement from Ukraine – reflections from Finland, 4.5.2022, University of Exeter, Routes conversations
 • Symposium: On Being Displaced: Studying Forced Migration through the Lens of Mobilities Studies, 12.-13.5.2022, Helsinki
 • Presentation: Trust in Refugee Research, 18.5.2022, University of Coventry, CTPSR webinar series
 • Symposium: The Ethics of Studying Forced Mobilities, 7.-8.10.2020, Siirtolaisuusinstituutti.
 • Deportations and deportability in Finland –työryhmä, ETMU konferenssi, 15.11.2019, Tampereen yliopisto.
 • Studia Generalia -luentosarja paluumuutosta (Somalia, Afganistan, Irak), syksy 2019, Siirtolaisuusinstituutti ja Maahanmuuttovirasto.
 • Naisten kokemuksia pakolaisuudesta, Maailman pakolaispäivän tapahtuma, 20.6.2019, Siirtolaisuusinstituutti.
 • Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa -teoksen julkistamistilaisuus, 24.1.2019, Siirtolaisuusinstituutti.
 • Symposium: Producing (Im)Mobilities: Do States Create Vulnerabilities? 25.-26.4.2019, Siirtolaisuusinstituutti.
 • Pakomatkoista pakkopalautuksiin -seminaari, 16.10.2018 Siirtolaisuusinstituutti.
 • Trust and Mistrust in Deportation-Related Activism in Finland, University of Wien, 4.12.2019
 • Legal geographies of the Finnish deportation machinery, University of Uppsala, 13.9.2019