Suomen Akatemia, 2018–2022

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

‘Pakolaiskriisin’ seurauksena Suomesta karkotettavien ihmisten kirjo ja määrä ovat nopeasti kasvaneet. Karkotuksiin liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa.

Tässä tutkimushankkeessa tehdään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin liittyvää toimintatutkimusta kolmesta temaattisesta näkökulmasta: 1) karkotuksiin liittyvät lait, politiikat ja käytännöt, 2) luottamus ja epäluottamus karkotuksiin liittyvässä kansalaisaktivismissa, ja 3) turvapaikanhakijoiden karkotusmatkat.

 • Tutkimushankkeessa kysytään:
  • Miten karkotuskoneisto (ml. lait, politiikat ja karkotuskäytännöt) on kehittynyt?
  • Miten karkotuksiin liittyvää lainsäädäntöä käytetään karkotettavien subjektien ja karkotustilojen tuottamiseen?
  • Miten institutionaalinen (epä)luottamus näkyy karkotuksissa ja niihin liittyvässä aktivismissa?
  • Miten sosiaalinen (epä)luottamus ilmenee karkotuksissa ja niihin liittyvässä aktivismissa?
  • Mitkä ovat karkotusmatkojen ajalliset ja tilalliset ulottuvuudet?
  • Miten eritaustaiset karkotettavat kokevat karkotusmatkansa ja miten pakkopalautukset koetaan kollektiivisesti karkotettavien yhteisöissä?

Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on tarjota uusia yhteiskunnallisia, teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia turvapaikanhakijoiden karkotettavuuden kriittisen arvioinnin tueksi. ’Taistelevan tutkimuksen’ lähestymistapa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla tutkimukseen osallistuvien omaa toimijuutta.

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Siirtolaisuusinstituutti:

 • Suomessa: We See You (Linda Bäckman), Kaikkien Naisten Talo (Minna Saunders), Johanna Leinonen (Oulun yliopisto) Karina Horsti & Päivi Pirkkalainen (Jyväskylän yliopisto), Lena Näre (Helsingin yliopisto), Marko Juntunen (Helsingin yliopisto), Päivi Rannila (Turun yliopisto), Ahmed Zaidan (freelance journalisti-runoilija), Rewan Kakil (freelance valokuvaaja), kenttätyön kautta luodut uudet verkostot Etelä-Suomessa
 • Ulkomailla: Don Mitchell (Uppsala), Sieglinde Rosenberger (Wien), Nick Gill (Exeter), Heaven Crawley/Esra Kaytaz (Coventry), Nicholas De Genova (Houston)

Julkaisut:

 • Lyytinen, Eveliina (2022b) Revisiting the ‘dual imperative’ of forced-migration studies – commentary to Refstie. Fennia – International Journal of Geography, https://doi.org/10.11143/fennia.123036
 • Pirkkalainen, Päivi, Lena Näre & Eveliina Lyytinen (2022) ’I do not trust any of them anymore’: Institutional distrust and corrective practices in pro-asylum activism in Finland, Current Sociology, https://doi.org/10.1177/001139212211293
 • Lyytinen, E. (viimeistelyssä) Nomospheres of deportability – Legal geographies analysis of the Finnish deportation machinery. Political Geography.  
 • Lyytinen, E. (arvioitavana) Superdiversiteetti kotouttavassa turvapaikka-aktivismissa. Teoksessa: Martikainen, T. & Pöyhönen, S. (toim.) Superdiversiteetti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
 • Lyytinen, E. (2022a) Kokemuksia ja havaintoja lain väkivallasta karkotuksissa. Teoksessa: Pirkkalainen, P., Lyytinen, E. & Pellander, S. (toim.) Suomesta poistetut – Näkökulmia käännytyksiin ja karkotuksiin. Vastapaino, Tampere, 223-246.
 • Pirkkalainen, Päivi, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander (2022) Johdanto. Teoksessa: Pirkkalainen, P., Lyytinen, E. & Pellander, S. (toim.) Suomesta poistetut – Näkökulmia käännytyksiin ja karkotuksiin. Vastapaino, Tampere, 7-26.
 • Lyytinen, E. (2022c) ‘I have my everything in here’: Welcome, unwelcome and rewelcome in asylum seeker’s deportability. Hospitality & Society, 12(2): 145-163.
 • Lyytinen, Eveliina (2020) “Rebellious research” on deportability – Combining We see you’s core areas of academia, activism, and arts. Siirtolaisuus-Migration, 2: 23-24 (https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/06/sm2_2020.pdf)
 • Lyytinen, Eveliina (toim.)(2019). Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla verkkokaupasta.
 • Lyytinen, Eveliina (2018). Taisteleva tutkimus turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta. Siirtolaisuus-Migration 2, 35–37.

Tapahtumat:

 • The politics of protection regarding displacement from Ukraine – reflections from Finland, 4.5.2022, University of Exeter, Routes conversations
 • Symposium: On Being Displaced: Studying Forced Migration through the Lens of Mobilities Studies, 12.-13.5.2022, Oulun yliopisto ja Siirtolaisuusinsituutti, Helsinki
 • Trust in Refugee Research, 18.5.2022, University of Coventry, CTPSR webinar series
 • Legal geographies of the Finnish deportation machinery, ETMU conference, 2.-3.12.2021, University of Oulu/etänä
 • Miten soveltaa ’lain väkivallan’ käsitettä karkotustutkimuksessa?, Social justice, geography and activism: how are geographers making better futures?, ja kommenttipuheenvuoro Hilde Refstien keynote luentoon, Maatieteen päivät, 4.-5.11.2021, Oulun yliopisto/etänä
 • Symposium: The Ethics of Studying Forced Mobilities, 7.-8.10.2020, Siirtolaisuusinstituutti/etänä
 • Trust and Mistrust in Deportation-Related Activism in Finland, 4.12.2019, University of Wien
 • (Mis)trust in deportability and deportation activism & Deportations and deportability in Finland –työryhmä, ETMU konferenssi, 15.11.2019, Tampereen yliopisto.
 • Studia Generalia -luentosarja paluumuutosta (Somalia, Afganistan, Irak), syksy 2019, Siirtolaisuusinstituutti ja Maahanmuuttovirasto.
 • Legal geographies of the Finnish deportation machinery, University of Uppsala, 13.9.2019
 • Reflections of (un)welcome in asylum seekers’ deportability. Royal Geographical Society conference, 28.8.2019, Lontoo, Iso-Britannia.
 • Naisten kokemuksia pakolaisuudesta, Maailman pakolaispäivän tapahtuma, 20.6.2019, Siirtolaisuusinstituutti.
 • Asylum seekers’ deportations – perspectives from sending and receiving societies. Finnish Institute in the Middle East, 24.5.2019, Beirut, Lebanon. 
 • Symposium: Producing (Im)Mobilities: Do States Create Vulnerabilities? 25.-26.4.2019, Siirtolaisuusinstituutti.
 • “Rebelling research” on deportability in Finland, Activist research in practice: Challenges and strategies in politically engaged research workshop, Sociology Days 2019, 29.3.2019, University of Turku.
 • Legal geographies of the deportation machinery, Legal Geography Mini-Symposium IV: Inequality and Violence, 27.3.2019, University of Turku.
 • Multiscalar activism on asylum seekers’ deportability in Finland,  Democratizing displacement, Refugee Studies Centre, 19.3.2019, University of Oxford.
 • Action-oriented research with “activists” on asylum seekers’ deportability in Finland, Ethnography with a twist, 14.2.2019, University of Jyväskylä.
 • Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa -teoksen julkistamistilaisuus, 24.1.2019, Siirtolaisuusinstituutti. 
 • Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta. Matkalla ajassa ja paikassa – hankkeen päätösseminaari, 19.10.2018, Lapin yliopisto, Rovaniemi.
 • Action-oriented research with “activists” on asylum seekers’ deportability in Finland. Linking Scholarship and Activism in Migration Societies: Critical Inquiries, EMMIR conference, 13.12.2018, University of Oldenburg, Germany.
 • Pakomatkoista pakkopalautuksiin -seminaari, 16.10.2018, hankkeen aloitusseminaari, Siirtolaisuusinstituutti.