Hamed Ahmadinia

Erikoistutkija

PhD

  • kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset terveyteen
  • maahanmuuttajien informaatiokäyttäytyminen
  • informaation eroavuudet maahanmuuttajaväestöissä
  • ihmistenvälinen ja digitaalinen terveysviestintä
  • maahanmuuttajien terveyskäyttäytymisen ennustavat tekijät
  • kvantitatiivinen data-analyysi muuttoliiketutkimuksessa

ORCID

 

 

 

Esittely

Olen kiinnostunut monisyisistä kulttuurisista ja sosiaalisista vaikutuksista etenkin pohjoismaisissa maahanmuuttajayhteisöissä. Väitöskirjatutkimukseni Åbo Akademin informaatiotutkimuksessa käsittelee tätä teemaa painottaen näiden yhteisöjen ainutlaatuisen informaatiokäyttäytymisen ymmärtämistä ja huomioimista. Mobile Futures -hankkeessa olen hionut kvantitatiivisen data-analyysin osaamistani tutkien keskeisiä tekijöitä kuten luottamus muuttoliikkeisiin liittyvässä informaatiossa sekä rodullistettujen maahanmuuttajien haasteet työmarkkinoilla. Tämä monialainen näkökulma sekä vaikuttaa menettelytapoihin että pyrkii lieventämään informaation epäsuhtaisuutta ja parantaa ihmistenvälistä ja digitaalista terveysviestintää maahanmuuttajaryhmissä. Akateemisella urallani olen pyrkinyt peräänantamattomasti niin tutkimuksen kuin käytännön soveltamisen kautta lisäämään ymmärrystä ja tukea maahanmuuttajayhteisöille.

Hankkeet

Mobile Futures, WP3: Trust in Information, Academy of Finland (2023–2024).
Mobile Futures, WP4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2023–2024).

Keskeiset julkaisut

Ahmadinia, H., (2023). Breaking the Barriers: The Impact of Health Information and Cultural Factors on Immigrant Health in the Nordic Countries, Library & Information Science Research, 45(3), 101253.https://doi.org/10.1016/j.lisr.2023.101253

Arzideh, S., Ahmadinia, H., (2023). Navigating health information chaos: Perspectives from Persian-speaking immigrants in Finland, Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 15(4), 528-541. https://doi.org/10.23996/fjhw.127704

Ahmadinia, H., Eriksson-Backa, K., & Nikou, S. (2022). Health information seeking behaviour during exceptional times: A case study of Persian-speaking minorities in Finland. Library & Information Science Research, 44(2), 101156. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2022.101156

Ahmadinia, H. (2022). A Review of Health Beliefs and Their Influence on Asylum Seekers and Refugees’ Health-Seeking Behavior. In: Well-Being in the Information Society: When the Mind Breaks. WIS 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1626. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14832-3_11

Ahmadinia, H., Eriksson-Backa, K., & Nikou, S. (2021). Health-seeking behaviours of immigrants, asylum seekers and refugees in Europe: a systematic review of peer-reviewed articles. Journal of Documentation, 78(7), 18-41. https:// doi.org/10.1108/JD-10-2020-0168

Ahmadinia, H., & Eriksson-Backa, K. (2020). E-health services and devices: Availability, merits, and barriers – with some examples from Finland, Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 10-21., ISSN: 1798-0798, https://doi.org/10.23996/fjhw.64157