Nina Carlsson

Erikoistutkija

VTT

  • Kansalaisuus
  • Kieli- ja kulttuurintuntemuskokeet
  • Kielellinen oikeudenmukaisuus
  • Kansalliset vähemmistöt
  • Laitaoikeiston valtavirtaistuminen
  • Karkotettavuus
  • Kriittinen politiikka-analyysi

Esittely

Olen postdoc-tutkija Uppsalan yliopistossa ja vieraileva tutkija Siirtolaisuusinstituutissa. Väittelin valtio-opista Södertörnin yliopistossa vuonna 2021. Tutkimukseni käsittelee kansalaisuuteen, vähemmistöihin ja kieleen liittyvää politiikkaa. Post doc -hankkeeni (Ruotsin tutkimusneuvosto Vetenskapsrådet 2023-2025) aiheena on kieli- ja kansalaistaitotestaus Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Muu tutkimukseni käsittelee kansallisten vähemmistöjen asemaa maahanmuuttopolitiikassa, laitaoikeiston suhtautumista eri vähemmistöryhmiin sekä politiikan täytäntöönpanon harkintavaltaa. Tutkimukseni perustuu haastatteluihin ja poliittisiin asiakirjoihin ja käytän mm. kriittisen politiikan analyysin menetelmiä.

Hankkeet

Everyday bordering through language requirements in multilingual cities (Ruotsin tiederahasto Vetenskapsrådet), 2023-2025

Uusimmat julkaisut

Liimatainen, Tuire, and Nina Carlsson. 2023. “Våga Finska! Sverigefinsk aktivism på sociala medier.” In Sveriges Nationella Minoritetsspråk, eds. Linus Salö and Tommaso M Milani. Lund: Studentlitteratur, 67–96.

Carlsson, Nina. 2023. “Boundaries and Belonging Among Settled Minorities and Refugees in Bulgaria.” Nationalities Papers 51(5): 1123–42. doi:https://doi.org/10.1017/nps.2021.80.

Bonotti, Matteo, Nina Carlsson, and Colin W Rowe. 2022. “Introduction: Linguistic Justice, Migration and the Nation‐state.” Nations and Nationalism 28(2): 379–86. doi:https://doi.org/10.1111/nana.12793.

Carlsson, Nina. 2022. “Majority Nation‐building through Language Requirements: Minority Perspectives from EU27.” Nations and Nationalism 28(2): 465–82. doi:https://doi.org/10.1111/nana.12796.

Liimatainen, Tuire, and Nina Carlsson. 2021. “’Kyss mig, jag är en sverigefinne!’ Gränsdragningar mellan invandrarskap och minoritetsskap i den sverigefinska etnopolitiska mobiliseringen 1980-2020.” Tidskrift för Genusvetenskap 42(4): 76–99. doi:https://doi.org/10.55870/tgv.v42i4.6058.

Carlsson, Nina. 2021. “One Nation, One Language? National Minority and Indigenous Recognition in the Politics of Immigrant Integration.” Doctoral Diss. Huddinge: Södertörn University. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1510021/FULLTEXT01.pdf.