Migrationsinstitutet sprider kunskap om migration även genom utställningar. De traditionella panel- och föremålsutställningarna som ordnats sedan 1970-talet har behandlat emigration till USA, Kanada, Sverige och Australien. Andra utställningsteman har varit bland annat krigsbarn, utlandsfinländaren och idrottsmannen Ville Ritola, Titanic och släktforskning om migranter. Tack vare internet kan även webbutställningar produceras.