Våra hemsidor har förnyades. Under denna process är en del av materialen på vår hemsida inte tillgängliga. Till de material som inte är tillgängliga hör vissa pdf-filer, bildarkivet och emigrationsregistret.

Emigrationsregistret är ur bruk under början av år 2020 på grund av föråldrad teknik. Tjänsten är i bruk igen hösten 2020. Vi beklagar de störningar som uppdateringen ger upphov till för registerns användare.

Ifall det pdf material du behöver och inte hittar på hemsidan, tag kontakt: info@siirtolaisuusinstituutti.fi

Angående förfrågningar som berör bildarkivet, kan du vara i kontakt med arkivarie Jarno Heinilä: jarno.heinila@migrationinstitute.fi.

Vi beklagar de tillfälliga besvär som förnyelsen av hemsidan orsakar.