Jarno Heinilä

Arkivarie +358 40 631 3042

HuK

  • Mottagande av donationer
  • Anskaffning av arkivmaterial, katalogisering och arkivering
  • Informationstjänst: arkiv (Migrationssamlingarna), Emigrantregistret
  • Uppgifter angående skötsel av arkiv