Katri Kanervo

Informatiker +358 40 130 4681

fil. mag.

  • Informationstjänster
  • Biblioteket: informationssökning, anskaffning, katalogisering, kundtjänst, fjärrlån
  • e-arkiv
  • Informerande: dagliga kommunikationer, bulletiner, social media, internet sidor
  • Uppgifter rörande organisering av evenemang och publikationer